વડોદરા: સંજય નગર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓને નવ મહિનાથી ભાડું નહીં ચૂકવાતા ધરણા

વડોદરા, તા .11 જુન 2021, શુક્રવાર વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા રસીયા સંઘ્યાગણી ઝૂંપડપ્ટિ તૂટી ખુલીની લોકસભામાં પ્રગતિની યોજના અમલમાં આવી હતી, તે રાવપુરા હાઉસિંગની

Read More

પાકિસ્તાનઃ કોરોના વેક્સીન નહીં લગાવનારા લોકોનુ સીમ કાર્ડ બ્લોક કરી દેવામાં આવશે

નવી દિલ્હી, તા .11 જૂન 2021, શુક્રવાર કોરોનીની બીજી સંખ્યામાં પરિવર્તન પરિવર્તન છે અને હવે કોરોના વેકસીન નથી, મુકાઈને લોકો પણ ઘણાં દેશના હેરાન ચાલુ

Read More