નવા કમિશનર સામે પડકાર: 1 ઇંચ વરસાદમાં રાજકોટ જળબંબાકાર થવા પાછળના 10 તારણો, વર્ષે 60થી 70 કરોડનું આંધણ, અણઘડ તંત્રના પાપે ક્યાંય જળનિકાલ જ નથી!

22 જૂન એક ઇંચ વરસાદમાં 150 ફૂટ રિંગરોડ પર પાણી ભરાયા. એક ઇંચ વરસાદ દરમિયાન પાણી પણ, પાણીના પાણીમાં બેસીને પસાર થવું નહીં વોર્ડ નંગ

Read More