આ હૉટ એક્ટ્રેસના પતિની પહેલી પત્નિને નણંદના પતિ સાથે હતા શરીર સંબંધ, બંને બાથરૂમમાં………

મુંબઇ અંતરિયાળ વ્યવસાયી અને બાલીવડ સલાહકાર શિલ્પા શેટ્ટીના પત્ની રાજ કુન્દ્રાના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં દિશાનું કહેવાઈ છે કે તેની પહેલી પત્ની કવિતાનોની પત્ની છે, જાઝની સાથે

Read More