વૈજ્ઞાનિક રીતે અશક્ય: સૌ.યુનિ.ના મનોવૈજ્ઞાનિકના મતે વેક્સિન લીધા પછી શરીર ચુંબકીય બનવા પાછળ સાયકોલોજીકલ કારણો, મન ધારે તે પોતાના શરીરમાં ડેવલોપ કરી શકે

કોઈ પણ વ્યક્તિની પત્ની પર સિક્કો અને સ્ટીલી વસ્તુઓ ચિપતી ફોટોના વાઇરલૂફ છે. પ્લાનિકેટ નાયબ આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ એક માત્ર હમ્બક છે,

Read More

નવતર પ્રયોગ: રાજકોટ પોલીસ અને મનપાની ટીમ હવે કાયદાનો દંડો છોડી કોરોના સુપરસ્પ્રેડર શોધવા નીકળ્યા, ફેરિયાઓને સમજાવી વેક્સિન આપે છે

પોલીસ અને મનપાની ટીમમાં ફેરિયા રેસીડન માટે સમજાવે છે. શહેર જુદા જુદા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર સુપરસ્ડ્રાર વિશે જણાવે છે કોરોના સંક્રમણના ફ્લોટો અટકાવવા

Read More

પાણી પહેલા પાળ બાંધો: રાજકોટના બાળરોગ નિષ્ણાતે કહ્યું- USની જેમ ભારતમાં પણ 12થી 18 વર્ષના કિશોરમાં વેક્સિનેશન ઝડપથી શરૂ કરો, સરકારને મારી પ્રાર્થના છે

આઇએમએ અને એઓપીની મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે રાજકોટનો સમાવેશ આખા સૌરાષ્ટ્ર અને પ્રથમ કોરોનાની અન્ય ઘાતક બાળકોમાં પણ સંક્રમિત બન્યા છે. બીજી

Read More