વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પર PMની તસવીરથી માંઝી નારાજ: બિહાર સરકારમાં સહયોગી પૂર્વ CMનો સવાલ- PM મોદીની તસવીર ડેથ સર્ટિફિકેટ પર કેમ નથી?

વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પર વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રિય તાલીમાર્થી વિદેશી પ્રવાસ પૂછવામાં આવે છે. વિપક્ષણાની તપાસ પછી હવે ગણાતા લોકોમાં પણ વિરોધ થયો છે. બિહારમાં એનડીએ સરકારમાં

Read More