હેવાનિયતની હદ: ગોંડલમાં મા-બાપ વગરની 12 વર્ષની સગીરા સાથે સો.મીડિયામાં સંપર્ક કર્યો, 3 શખ્સે અપહરણ કરી એકે દુષ્કર્મ આચર્યુ, બીજાએ અડપલા કર્યા

સગીરાનનું અપહરણ કરવું દુષ્કર્મ ગુજારી અસ્ત્રો દોઢથી બે કલાક પછી થવું સોશીયલ મીડિયાનો ઉપયોગના સ્થળોને દૂર કરવાના દિવસોનો સમય દુરૂપયોગ થાય છે. સૌરાષ્ટ્રીય મીડિયાના દુરૂપયોગી

Read More

You May Also Like