ફરી માર્કેટ યાર્ડ શરુ: 27 દિવસ બાદ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ખુલ્યું, ખેડૂતો, વેપારીઓ અને મજૂરોમાં ખુશીનો માહોલ, મોટા પ્રમાણમાં આવક શરૂ

આજની ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમતું કોરોનાની અન્ય ઘાતક સ્થળોએ સંકલન થવું અટકાવવા માટે રાજકોટને સમાવિષ્ટ સૌરાષ્ટ્રના બહુભાગના તમામ માર્કેટિંગ યાર્ડ બંધ કરાયા છે. ત્યારબાદ

Read More