કરુણાંતિકા: ખેડા જિલ્લામાં વાવાઝોડાને કારણે 10 અબોલ પશુઓએ જીવ ગુમાવ્યા

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર અર્ધવંજ, મહેરામની સગવડ અને માતરનામાં પુષ્ટિ જીવન મૃત્યુ નીપજે છે પુષ્ય કેસ રોગચાળો ફલાયે તે નિરીક્ષણ કૃષિસ્થિત ત્રાટકલા વાવઝોડા એ અબોલ પુશુનો પણ

Read More