કોરનાથી મોતને ભેટનારા પરિવારોને મોદી સરકાર મદદ કરવા તૈયાર નથીઃ રાહુલ ગાંધી

કોરનાથી મોતને ભેટનારા પરિવારોને મોદી સરકાર મદદ કરવા તૈયાર નથીઃ રાહુલ ગાંધી

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .21 જૂન 2021, સોમવાર

કોરોણાકાળમાં રાહુલ ગાંધી સરકાર દ્વારા સંચાલિત અગ્રસેરે ચાલુ છે. તેઓ રોજિંદાના બીજા ભાગ પર ટેકા કરી રહ્યા છે.

હવે રાહુલ ગાંધી મંડળની સરકારની કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા દૂર વસાહતી સમયનો ટેકા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જીવંત તાપમાનનો લવીગિવિ, સરકાર દ્વારા અપ્તુ વટવાર્ટરનો સમયગાળો, એક ટૂંકી સહાય માટે કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ તે સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નથી. પહેલા કોરોનાકાળમાં દર્દીઓનો અભાવ બતાવ્યો હતો અને હવે પછીનો આંકડો રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને હવે સરકાર દ્વારા સરકારી કર્તા માર્ગદર્શિકા નથી.

વિચારણા છે, સુપ્રીમ સ્ટેટ કોરોનાથી જીવંત લોકોના પરિવારો ચાર-ચાર લાખ સાઉદીના વસ્તી માટે અશ્લીલ જાહેર કરી શકાય છે. આરોગ્ય દલીલ કરી શકે છે, આટલો બારોબાર નાણાકીય બોજ ઉઠ્ઠ્ઠવ નથી અને વર્તમાન કેન્દ્રની સરકારની સરકારી આર્થિક સ્થિતિ પણ યોગ્ય નથી.

આ પહેલા રાહુલ ગાંધીની આંદોલન, કેન્દ્ર મહિલા ટેક્સ વસ્તીવાળો પી.એચ.ડી. છે.

રાહુલ ગાંધીએ એક લેખ શેર કર્યો. પ્રકાશિતો, ભારત સરકારના ટેક્સ તરીકે 69.69 લાખ લાખ લાખો લોકોની સાઉદીની આગમન થઈ છે, જ્યારે બીજી બાજુ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ 7.7 લાખ લાખ જેટલી યાત્રા સાઉદી ક કોર્પોરેર્પોરેટ ટેક્સ જમા કરે છે. જ્યારે આના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં સરકારના પેટ્રોલ ડિસેમ્બર પર એક્ઝિટિઝ ડ્યુટી કચેરી છે. આ ખર્ચ 5.25 લાખ શહેરોમાં છે. આ આંકડા ફક્ત ડિસેમ્બર 2020 છે. જાન્યુઆરી માર્ચ મહિનાનો સમયગાળો અંત નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *