વડોદરામાં પાકો કાંસ બનાવવામાં ટેકનિકલ ખામી રહી જતા પાણીનો નિકાલ થતો જ નથી

વડોદરામાં પાકો કાંસ બનાવવામાં ટેકનિકલ ખામી રહી જતા પાણીનો નિકાલ થતો જ નથી

Spread the love


– હવાલે લેવલથી પાંચ ફુટ થતાંંચુ બાંધકામ બાંધકામ પાણીના કામના કામકાજ છે

– દર ચોમાસામાં સર્જાતી દુકાન

વડોદરા, તા .19 જુન 2021, શનિવાર

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા લાલબાગ કાશીશ્વનાથ મહાદેવની કલવત્તી એસ.આર.પી. કમ્પાઉન્ડરે લાલ બાગ પાણીની ટાંકીના તળાવ સુધીના વરસાદી પાણીના નિકાલ કાસની લવલતી સંપ્રદાયની તિથિની તારીખની ચોમાસાની સોસાયટી કાલ્બિલીક સ્થળ. ક કોર્પોરેર્પોરેશનની ભાગમાં આ વિસ્તારના કોંગ્રેસના સિનિયર ક કોર્પોરેર્પોરેટર દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે કાશી વિશ્વનાથ પાછળની તળાવની કમિશનર અને મેયરની મુલાકાત લેવી જરૂરી પરિસ્થિતિની ઘટનાનો સિધ્ધિ વિરુદ્ધ ઘટનાસ્થળનો સમય હતો જે આ ઉત્તમ નમૂનાનો છે.

પાણીનો વિસ્તાર ઉત્તર દિશા તરફ વહેતો હોય છે, પરંતુ કોર્પોરેશનની કામગીરી તેના જળ દક્ષિણ દિશા તરફ જાય છે. આશ્ચર્યજનક દર દર વર્ષે તળાવના લાલદેહ રાજસ્થાનમાં સમાવિષ્ટ સોસાયટીમાં જલબંબાકાર થાય છે, અને વિનાશ વેરાય છે. એક જ વરસાદમાં પાણીની મુશ્કેલીઓ ચાલુ રહે છે. ખ ટેકનિકલ ટેકનિકલ અંગે અગાઉ અહીં કુદરતી કાસ હતો, પરંતુ તે સમયે શ્રાપના કમ્પ્પાઉન્ડ થયા હતા, જેનું પરિણામ લેવલથિઅર લવલ 5 ફુટ ઉપર આવી ગયું હતું, જ્યારે તે કાટમાળા કાસ વચ્ચેનો ભાગ હતો, જ્યારે તે આગળ ચાલશે. નથી, અને તળાવમાં બન્યું નથી. વર્તમાન આરસીસી કાસ જ્યાં પૂર્વો થાય છે તે સમયે લાલબાગ તળાવનો માટીનો ટેકરો લેતો હોય છે, લાલબાગના પાણીમાં બાજું ન આવે, પરંતુ તે સમયે તે સમયે ધરપકડ થાય છે અને લોકો ઘરવખરીને બને છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *