હોલમાર્કિંગનો નવો કાયદો: ભુજના 85 ટકા જવેલર્સ પાસે પેઢીનું હોલમાર્ક લાયસન્સ જ ઉપલબ્ધ નથી

હોલમાર્કિંગનો નવો કાયદો: ભુજના 85 ટકા જવેલર્સ પાસે પેઢીનું હોલમાર્ક લાયસન્સ જ ઉપલબ્ધ નથી

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર

  • સર્ટીફિકેટ નહીં વૃદ્ધાનું વેચતા કડક 1 વર્ષનો જેલ, 5 ગની પેનલ્ટી

15 મી જૂનથી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવો કાયદો લાગુ કરવા દેવાયો છે, સોનાની જવેલરી ગોલ્ડ હોલમાર્કિંગ ફરજિયાત કરી દેવામાં આવી છે. ભુખણી 85 ટકા જેલર્સ નામના હોલમાર્ક લાઇન્સ નથી તે સોનુ વેચવા માટે પેટીનું હોલમાર્ક લાઇસન્સ ફરજીયાત લવુંન કરો. હોલમાર્ક નહીં સોનુ વેચેટ વેપારી કડાશ તો જો કોઈ વૃદ્ધ સજા અને પાંચ ગ પાંચન પેનલ્ટી ફિટકાર્ડ.

ગોલ્ડ હોલમાર્કિંગ માટે કેન્દ્ર સરકારની વર્ષોની અમલીવારીની અમલવારીની સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવે છે. હોલમાર્કિંગ એક સરકારી સમસ્યાઓ છે, હવે 22, 18, 14 કેરેટની જવેલરી હોલમાર્કિંગ નહીં આવે. હોલમાર્કનો સપોર્ટ ભારતની એજન્સી બ્યુરો ઇન્ડફ ઇન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ડ છે, કોઈ પણ સંશોધનકર્તા હોલમાર્કિંગમાં ચોક્કસ પ્રમાણપત્ર છે. ભારપૂર્વક તે કામચલાઉ બી.એસ.એસ. સંસ્થા છે, જે ગ્રાહકો ગુણધર્મો તપાસ કરે છે. સોનાના સિક્કા કાળાના કાંઈ પણ સુનાવણી આભાર માનવા માટે તે બી.બી.એસ. દ્વારા હોલમાર્ક કૃત્ય છે તેના લોગો હોવુ જરૂરી છે કારણ કે તે એક લાયસન્સ મેળવેલી ફોટોગ્રાફ્સની શુભેચ્છા તપાસ છે.

ભુદરમાં 15 ટકા જવેલર્સ પેનલી હોલમાર્ક લાઇન્સ છે, બાકી 85 ટકા પેલે હોલમાર્ક લાઇન્સ ફરજીયાત લવુંન કરે છે, અન્ય કોઈ પણ બાબતમાં તે સુનાણાની કળાની સોનુ વેચે છે. જવેલર્સમાં જયાં સોનાના દાગીનાની માતાની દુકાનમાં હોલમાર્કનું લાયન્સ ફરજિયાત લેવું છે, જે કાયદાના મકાનોમાં છે. આ નિયમિત અલ્લંઘન કર્ટર જવેલર્સ માલીને 1 લાખથી વધુ જાવેલરી કિંમતના પાંચ ગણા સુધી દંડ કરવામાં આવે છે.

ભારત દાગીના જવેલર્સની હોલમાર્ક કરાવી શકાશે
હોલમાર્કિંગ લાગુ પડતી તકરાર પછી લોકાર્પણમાં વૃદ્ધાશ્રમ વિશે એક સવાલ ઉભો થયો જ્યારે કંઈ હોલમાર્કિગ સેન્ટર અથવા જવેલર્સ શ પરપ પર જૈના જુના ડગીનાનું હોલમાર્કિંગ કરાવી શકાશે. જુના કૃષ્ણ મુલ્યા બીજા શહેર. હોલમાર્કિંગનો નિયમિત જવેલર્સ એડમિનિક્ટે સોનુ વેચેરને લાગુ કરો, ગ્રાહક હોલમાર્ક નહીં કોઈ દાગીના વેંચના કરી શકાય.

હોલમાર્ક માટે માર્ગદર્શન અપ સમારોહ: ભુજ બુલિયન મર્ચન્ટ એસોસિએશન
15 ટકા જવેલરી શપપ સંચાલક હોલમાર્કિંગ લાઇન્સ છે, જેની નામની લાઇન્સન્સ હોલમાર્કિંગ લાઇન્સ નથી, માર્ગદર્શિકા પુર્તિ થયેલ છે. 14 મી તારીખની પેટી લાઇન્સની પ્રક્રિયાના ભાગની નોંધણી તેના નામની નોંધણી પણ કરવામાં આવી છે. લાયન્સની ટ્રેકુકક ટ્રેડર્સ બુલિયન હોદ્દીદોનો સંપર્ક કરી શકે છે. > ભદ્રેશ દુશી, (રાષ્ટ્ર ભુજ બુલિયન મર્ચન્ટ)

ભેસાળુયુક્ત સોનાના વેપારની અસ્થાયીતા: વેપારી
હોલમાર્કિંગનો નવો કાયદો લાગુ થવાની બધી બાબતો સોની ટ્રેડર્સ લાઇસેન્સ લે છે, 9.1.6 હોલમાર્કામાં 18,20 કેરેટ હોલમાર્ક વાળા દાગીના વેચી શકાશે. કેરે નોંધાળસુળ કરી શકો છો સોનાના પૂજા વેચના ટ્રેડિઝ હવેથી બેમાની કરી શકશો નહીં. > કિશોર સોની, (કે પી. પી. જવેલર્સ, ભુજ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *