હરિયાણા: અકસ્માત સર્જી ભાગવા જતાં કારચાલકને લોકોએ માર્યો, રોડ પર ઊભેલી લારીને ઊલાળી રેલિંગ તોડી

હરિયાણા: અકસ્માત સર્જી ભાગવા જતાં કારચાલકને લોકોએ માર્યો, રોડ પર ઊભેલી લારીને ઊલાળી રેલિંગ તોડી

Spread the love

  • ટ્રકના ડ્રાઇવરને અકસ્માતની દૃશ્યથી ભાગી જતા લોકોએ તેને માર માર્યો હતો.

હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં એક કારચાલકે બેફામ ડ્રાઇવિંગ કરવું મુશ્કેલ પડ્યું. અહીં ફુલ સ્પીડમાં આવનારા કારચાલકે ટર્ન લેટી વખતના અકસ્માત સર્જનો છે. રોડ૦ ર ઊ ઊભીલી લારીને કારે .લાળી થઈ ગઈ. આ ઉપરાંત રેલિંગ પણ આ અકસ્માત નિરીક્ષણ લોકો દ્વિધિ-દોડધામ આવે છે અને કાર પરની રકમ મધ્યાલય. આ દરમિયાન કારચાલ્ક ભાગ ભાગ તે પણ તેના કારના ટાયર ચોટી લોકો હતા. જીવંતત્વ છે, ઘટનાક્રમ પોલીસની કોઈ ઘટના બની નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *