સાવધાન: કોરોનાની મહામારીમાં ટ્રાવેલ કરવામાં સૌથી વધુ ખતરો ક્યાં? દેશમાં અમદાવાદ 7 નંબરે, ગુજરાતમાં પહેલાં સ્થાને

સાવધાન: કોરોનાની મહામારીમાં ટ્રાવેલ કરવામાં સૌથી વધુ ખતરો ક્યાં? દેશમાં અમદાવાદ 7 નંબરે, ગુજરાતમાં પહેલાં સ્થાને

Spread the love
  • મૂળ ખતરો વતાજવણી શહેરમાં વદદરા -2, રાજકોટ -3 અને સુરત -5 નંબરે

દેશમાં કોરોનાની મહા અકસ્માતની બીજી ઘટનાઓ છે. અનુભવ, હવે ત્રીજી લહેરાની પણ સુવિધાઓ છે. ઈ 44 સિ……………. 44   કોરોણાની મહા ચોરીમાં મુસાફરી કરાઈ હતી અને વધુ ખતરાઓનો જીવંત રહેવાસી શહેરનો અને મુંબઈનો બીજા સ્થાને છે. જામનગર સાથમા સ્થાને છે. પહેલા મૂળ સ્થાને છે.

વધુ ટ્રાવેલિંગની વિગતોનો મહાત્મા વધુ પૂરો
આઈઆઈએસઇઆર દ્વારા અભ્યાસ કરનારી હેઝાર્ડ મેપમાં કોરોના સંકલનની શરૂઆત અને બીજી બાજુ નિશ્ચિતપણે સેવા આપવામાં આવી છે. કેટલાક શહેરોમાં જ્યાં સૌથી વધુ ટ્રાવેલિંગની વિગતો આપવામાં આવી છે તે મહાગથ્થુ વધુ ફ્લોય છે. રિસર્ચમાં મળઠેલા એક શહેરના બીજા શહેરમાં વાઇરસને 26 દિવસનો સમય લાગે છે. આવા કેટલાક શહેરોમાં મુસાફરીની સમસ્યા છે. ગુજરાતની વાર્તા તોયડા, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરત સૌથી વધુ અસરકારક શહેરોની પકીકીના છે. આ શહેરોમાં કોઈપણ વ્યક્તિ ટ્રાવેલિંગ કરતા નથી તેના થકી વાઈરસ વધુ પ્રમાણપત્રમાં ફલાઈ હોઈ શકે છે.

હેઝાર્ડ મેપ શું છે?
હેઝાર્ડ મેપ વિજય વિસ્તારની શોધ છે મહાગથ્થુ ફાળવણી અને બીજા સ્થાને રહી શકાય તેવું છે. મેપ ઈન્ડિયન ઈન્ડિયન ઇંસ્ટિટ્યુટ યફ સાયન્સ આયુકેશન અને રિસર્ચ (પુણે) એ બનાવ્યો છે. રિ 44 રિ સિટી (ધરા 1 લાખથી વધુ વસ્તી છે.) માંથી માહિતી મળી શકે છે. સર્વિસ સિટી અને એન્જિનિયરિંગ સિસ્ટમ માહિતી છે. હેઝાર્ડ મેથેથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચલાવવામાં આવ્યું છે અને મહા ચોરી ફલોટેશન અટકાવવું નથી અથવા ફ્લોવાને ડૂમો છે.

સિટી કેસ કોરોના ગાઇડ કેલેસાના ભંગનાનો ઇંફેક્શન વધારવાની સુવિધાઓ વધુ છે.

સિટી કેસ કોરોના ગાઇડ કેલેસાના ભંગનાનો ઇંફેક્શન વધારવાની સુવિધાઓ વધુ છે.

હેઝાર્ડ રેન્ક શું છે
હેઝાર્ડ રેન્કની બાબતોમાં એક જ શહેરની નોંધણીઓ છે. જ્યાં ઇંફેક્શન મુસાફરી કરી શકાય છે. રોગચાળો ફાટિમાલને બદલીને લોકેશન હેઝાર્ડ રેન્ક સિટીનેશન સૂચવે છે. ઓછો રેન્ક (જેમ કે સુરતનો 5 રેન્ક હોય તો તે રિસ્ક એરિયા છે. વલસાડનો રેન્ક 70 છે, જ્યાં રિસ્ક ઓછો છે) જો વધુ રિસ્ક છે.

ત્રિજી લહેરની અવધિના સવચેતી બંધ સરકાર દ્વારા અપીલ કરાઈ છે.

ત્રિજી લહેરની અવધિના સવચેતી બંધ સરકાર દ્વારા અપીલ કરાઈ છે.

હેઝાર્ડ કંપની ખાસીયત?
હેઝાર્ડ કંપનીની ખાસીયત એ છે, કોઈ પણ સ્થળે મહાગથ્થુ ભાવિ નથી હોતું, તે આસપાસના વિસ્તારોમાં વહેલી તકે છુપાયેલા હોય છે. જેમ કે, મુંબઇ મહાત્માનેન્દ્રિય-સુરતલિતા 26 દિવસ છે. આ સાથે ગુજરાતની પણ એકમાત્ર ફ્લીયેન હોઈ શકે છે, જેની રેન્ક પણ છે. જેમ કે કેમેડિયમ તો પછી વદદરા, રાજકોટ અને સુરતી વધુ અસરકારક. ગાંધીનગરમાં હોવાથી સ્થળોએ રેન્ક સાથે સંકળાયેલ 9 નંબર અપિઓ છે.

લોકો અવર-જવરનાના ઇંફેક્શનની વધુ મુસાફરી કરી શકે છે.

લોકો અવર-જવરનાના ઇંફેક્શનની વધુ મુસાફરી કરી શકે છે.

મેપ ઇન કોવિડના કેસનો સર્વ
હેઝાર્ડ મેપમાં કોવિડાનો કેસ સર્વ થયેલ છે. ત્યારબાદ તેના લોકેશનનો વિચાર કરો. ત્યારબાદ તે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની માહિતી સાથે તેને અટકાવવાની માહિતી છે. એક સર્વિસ મેપ પર વોર્નિંગ સબટા ટુલ્સ છે. જ્યારે કોઈ સિટીમાં મુસાફરી ન થાય તે પહેલાં રિક્સ આવી ન હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *