વડોદરા વિશ્વામિત્રી નદીમાં કચરો ઠાલવતા ઝડપાયેલા ટેમ્પા ચાલકને 10 હજારનો દંડ

વડોદરા વિશ્વામિત્રી નદીમાં કચરો ઠાલવતા ઝડપાયેલા ટેમ્પા ચાલકને 10 હજારનો દંડ

Spread the love

– નદીમાં અને જાહેરમાં કરોકરોદના કોઈ પણ કાગળ પરિવહન દંડ નથી

વડોદરા, તા. 16 જૂન 2021, બુધવાર

વડોદરામાં અંતિમ મંગલ પાંડે રોડ ઉપર વિશ્વામિત્રીની નદીની ઝાડી પુલની નીચેથી પસ્તીના વેસ્ટ મટિરીયલ ખુલ્લીઆમ નાખી નદીમાં પ્રદૂષણ ફલાઇટ એક ટેમ્પ્ને બે દિવસ પહેલાં ઝડપી હતી.

વડોદરા કોર્પોરેશનએ ટેમ્પો જલ્દીથી અલાલાદ્રા સ્ટોર પાસે જમા કરાવી દીવાની છે. કોર્પોરેશને આ કૃત્ય બદલો ટેમ્પા ચાલ સૌઉન 10 હજાર દંડ ફટકાર્યો છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન નદીમાં અથવા તો નદીની કતટોરોમાં બિલ્ડિંગ મટીટ્રીયલ, કટમાળ વગેરે સદસ્યોની જાહેરમાં ક્યાંય કચરો ફેંકવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આમંત્રિત લોકો કાયદાની ઐસી-તૈસી કરી કચરો બરાબર છે.

શુક્રવારની સગા સાડા વાવર્ની આસપાસ મંગલ પાંડે રોડ ઉપરથી કોર્પોરેશન ઉત્તર ઝોન એસીસન્ટ કમિશનર અને તેના ટેમે મહેતાબ નામના ટેમ્પા ચાલક નદીમાં કચરો થાણે બદલો ઝડપી પાડ્યો હતો. નજીકમાં આવેલા સવન સિસ મોલમાંથી તે પમ્પ વેસ્ટ મટિરીયલ ભારી લાવ્યો છે અને નદીમાં નાખી છે. તે ઝડપી થયા પછી ટેમ્પો જપ્ત થઈ ગયો.

પ્રમુખ નદીમાં જે કચોરો છે, તે તેના નામ ભરાવી છે. ગઈકાલે તે સાઉદીન 10 હજાર દંડ કરી શકે તેવું પણ છે. ટેમ્પા ડ્રાઈવરે હવે ફરીથી આવવાની જરૂર નથી અને ભૂલ સ્વીકારી.

દંડ ભરે સુતે ટેમ્પો રવાના. દરમ્યાન કોર્પોરેશન દ્વારા વિશ્વામિત્રી બ્રિજથી નદીન કચરો, પૂજાપો, ભગવાનનો ફોટો, ફૂલ હર્તુલ બેજો કચરો બંદૂક કા પકી નાખવા માટેના પ્રચારકો પણ પરીક્ષાઓ છે. જેનો ત્યાગ કરવો આ ઉપરાંત જાહેરમાં કચોરોની કોઈ પણ સગવડ નથી હોતી તેના સાઉદીમાં 200 નો દંડ વસવાટ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *