વડોદરાવાસીઓ માટે માઠા સમાચાર, વડોદરાને હાલ કોવેક્સિન રસીનો જથ્થો મળે તેવા કોઈ અણસાર વર્તાતા નથી

વડોદરાવાસીઓ માટે માઠા સમાચાર, વડોદરાને હાલ કોવેક્સિન રસીનો જથ્થો મળે તેવા કોઈ અણસાર વર્તાતા નથી

Spread the love


– સરકારી પત્રકાર લોઅર ર રોજઝ ફોનથી ફોલોઅપ થયેલ છે, 42,000 ડોઝની આવશ્યકતા છે

વડોદરા, તા. 16 જૂન 2021, બુધવાર

વડોદરામાં કોવેક્સિન રિસિનો સ્ટોક નથી અને આ માટે વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા ગુજરાત સરકારમાં પત્ર લખવામાં આવ્યો છે અને ર ફોનજ ફોન ફોલોઅપ થાય છે, પરંતુ તે સમય સુધી વડોદરાને કોવેક્સિન રસિનો જથ્થો કોઈ અન્તર વર્ટીટી નથી.

સમયગાળાની માફક સરકારની રજૂઆત પણ નથી હોતી. સરકાર એક તરફ કોરનાની ત્રિજીવન સંધિનું નિર્માણ કરે છે તે મહાત્મા ચોકસી કર્શન જગત મહાદેવને પ્રદાન કરે છે, પરંતુ સરકાર દ્વારા રિસિનો જથ્થો ઉપલબ્ધ નથી.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર પત્ર લખીને રજૂઆત કરી શકે છે, કોવેક્સિન રસીનો હજાર૨ વાર મળી આવી છે, જેનો ડોઝ અપાઇ ગયો છે અને હવે તેઓને ડોઝમાં સ્ટોક મળી શક્યો નથી, તો તે હાલની રાજ્ય સરકારની રજૂઆત કરી શકે છે. આવશ્યકતા ઉપરાંત આ સિવાયના અધ્યાયને લગતા વેગની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે, પરંતુ તેમણે લેખિત રજૂઆત કરી હતી અને કોરોના સંક્રમણ વડોદરા શહેરમાં ખૂબ જ પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવ્યા હતા. લોકોની સરકાર અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર હેઠળના હજારોની સંખ્યા, અને તે સમયે પણ દર્દીઓની સારવાર ચાલુ છે.

આ સંજોગોમાં સલામતી કવચનો અમલ કરવા માટેના અનેક અધ્યાય છે, તે ધ્યાનમાં લેવાની રસી પૂરતી પ્રમાણપત્ર ઉપલબ્ધ હોવું જરૂરી છે. વડોદરામાં 11 મી તારીખથી 18 મે સુધીમાં ર૨,૦૦૦ ડોઝની ખરીદી કરવામાં આવી છે. જો હવે 28 દિવસ આવી હોય ત્યારે ડોઝ લેટની જરૂર પડે છે, પરંતુ આ રિસનો સ્ટોક નથી, જ્યારે તેઓ તપાસ કરી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *