રામ મંદિર ટ્રસ્ટ પર શંકરાચાર્યનો મોટો હુમલો: કહ્યું- ટ્રસ્ટમાં ભષ્ટ્રાચારિયોનો કબ્જો, ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ બિનજવાબદાર છે, મોદી તેમને તાત્કાલિક પદ પરથી હટાવે

રામ મંદિર ટ્રસ્ટ પર શંકરાચાર્યનો મોટો હુમલો: કહ્યું- ટ્રસ્ટમાં ભષ્ટ્રાચારિયોનો કબ્જો, ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ બિનજવાબદાર છે, મોદી તેમને તાત્કાલિક પદ પરથી હટાવે

Spread the love
  • ટ્રસ્ટમાં ભ્રષ્ટાચાર બોલ્યા, ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ બેજવાબદાર છે, મોદીએ તેમને તાત્કાલિક કાર્યાલયથી દૂર કરવા જોઈએ
  • શ્રી રામમથિના શિલાન્યા શુભ મુહૂર્તેને ધ્યાને લેવાયું નહીં શંકરાચાર્ય સ્વામી સ્વાસ્થ્યન્દિ સરસ્વતી

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ટ્રસ્ટ પર મંગળવારમાં આદમી પાર્ટીના સંસદ સંજય સિંઘેટ ખરીદી નામ પર કૌભાંડ છાપ લવવોય છે, ચશ્લે દ્વિપિક્લેશ્વરગત્ગુર શંકર્યાય સ્વામી સ્વરુપ જ્યોતિશ્વરમાં શ્રી રામમતિ અંતીષ્ટ્રિષ્ટ્રસ્થાને સંસારી હતી. છે.

શંકરાચાર્યની સરકાર દ્વારા ટ્રસ્ટની રચના કરવામાં આવી છે. લીલા ભિદ્ર્રાચારકોએ અપીલ કરી છે. ચંપલ રાય કોણ. તે પહેલાં કોઈ માન્યતા ન હતી. આનંદ, રામનાથ ટ્રસ્ટમાં સર્વિસ સર્વે કરવામાં આવે છે. આ પહેલા તેણીએ નામ લીધેલું કેન્દ્ર સરકારની ગૌહત્યામાં બંધ ન કરાયું નિશ્ચિત સાધન. શંકરાચાર્યએ ગૌહત્યા બંધ કરી દીધી જ્યારે તેમની સંખ્યા સંમતિ 2 થઈ, જ્યારે લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ થયો, જ્યારે સંસદમાં તેમની સંખ્યા 200 કરતા વધારે થઈ ગઈ જ્યારે તેઓએ ગૌહત્યા બંધ કરી દીધી.

શુભ મુહૂર્નલ નડેલું મંદિર શિલાન્યાસ
શંકરાચાર્ય સ્વામી સ્વાર્થીનંદ સરસ્વતીના મંદિર શિલાન્યાસ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા, તેમણે કહ્યું શ્રી રામ મંદિર શિલાન્યા શુભ મુહૂર્તને ધ્યાને લેવાયું નહીં. મંદિરનો શિલાન્યાસ દૂરનો અશુભ મુહૂર્તિ થયેલ છે. જેનો અમે વિરોધ પણ કર્યો, કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેના પગલાની ટ્રસ્ટિની ભુરી દુર્ઘટના છે, જેનું ઉદાહરણ ચિત્રની રૂપરેખા છે.

ચંપલ રાય બિગજવાબદાર
શંકરાચાર્ય શ્રી રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટ ચુંબિત રાય નિશાન સાધના કહેવામાં આવી છે, જે તેના મોંઘા ભાવે બજારમાં ખરીદવામાં આવી છે, તે ચતુર્ત રાયની વાર્તા છે, જે આપણી ગાંધીજી હિત્યાનો પણ છે. આરો  બિન….. પ્રધાનપ્રદાયે તાત્કાલિક ટ્રસ્ટી પદેથી હટણી જેવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *