ફોટો સ્ટોરી: ‘કોઈક તો કહો એમને, કે મારે પણ જોઈએ છે મુક્તિ !’ ખારી નદી સ્વર્ગ પ્રયાણધામમાં અંદાજે 100થી વધુ મૃતકોના અસ્થિ વિસર્જનની રાહમાં

ફોટો સ્ટોરી: ‘કોઈક તો કહો એમને, કે મારે પણ જોઈએ છે મુક્તિ !’ ખારી નદી સ્વર્ગ પ્રયાણધામમાં અંદાજે 100થી વધુ મૃતકોના અસ્થિ વિસર્જનની રાહમાં

Spread the love
  • ‘કોઈકે તેને કહો, મારે મુક્તિ ખૂબ જોઈએ છે!’ ઉરી નાડી સ્વર્ગ પ્રયાણધામ ખાતે 100 થી વધુ મૃતકોના અવશેષોના ઉદગારની વેકમાં

2018 થી અત્યાર સુધી સ્વયં નકામો.

હિન્દુ ધર્મની માન્યતા છે તે પછી તે વ્યક્તિના મૃત્યુ પછીના આત્માના જન્મથી તેના અસ્થિની નવ દિવસની અંદર ગંગામાં વિસારિત સ્થિતી નિર્ધારિત રહી છે, જ્યારે મોક્ષની પ્રગતિ થાય છે, પરંતુ તે યુગમાં રહેતી હોય છે, જે લોકો દૂર થઈ જતા હોય છે, જેનો અનુભવ થાય છે. ભુજની ઉત્તરવિની નદિ ખારી નદીના તટે સ્વર્ગનિર્ધારણ ધામ્માં અંદાજ સોથી વધુ દેખરેખ અસ્થિ વિસર્જનની રાહમાં પડ્યા છે.

બિવારસુરુ પરિકોણી અસ્થિ.

બિવારસુરુ પરિકોણી અસ્થિ.

કોઈ 2018 ના, છેલ્લા વર્ષોથી કોઈ ગત વર્ષ નથી. કોવિડ્થી મૃત્યુ મૃત્યુનો ભાગ અફસોસની વાત છે, આમના સાગા વહાલા પણ મુક્તિ વિધી નથી. આજના રોટરી સ્વર્ગ ઘટના ધર્મા પ્રોજેકટ ચેરમેન વિમલ સમાજ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે લોકો સાથે સંપર્ક કરીશું, કોઈની પાસે ન હોઇ શકે તેવી જગ્યાની સંસ્થા હોઈ શકે છે, જેને જોઇ શકાય તેવું રહેતું નથી.

કોવિડ સનકોની અસ્થિ.

કોવિડ સનકોની અસ્થિ.

અસ્થિ વિસર્જનનું મહત્વ
શાસ્ત્રોમાં નિશ્ચિત છે, અસ્થિર કાકા દૂધની ધોઇ, વિશ્ર્લેરીતે મટલામાં અને 9 દિવસની અંદર વિસારિત દેવા તરીકે. આકાળની અનુકૂળતા માટે જળ સર્વ નાટકોનું સંગમ છે મણિના સમુદ્રમાં પધરાવી દેવાયું છે. જો ગંગાજીમાં વિસાર સ્થાને રહેવું હોય અને 9 દિવસની અંદર સ્મશાનેથી જ અસ્થિષ્ટ સીધા ગંગાજી તરફના જવાનો હોય. ધ્રૂબી ત્રિધામ મધ્ય સમુદ્રમાં અસ્થિ વિસર્જન થયેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *