ફુટબોલર રોનાલ્ડોના ‘બે શબ્દો’ના કારણે કોકા કોલાને પડ્યો 30 હજાર કરોડનો ફટકો

ફુટબોલર રોનાલ્ડોના ‘બે શબ્દો’ના કારણે કોકા કોલાને પડ્યો 30 હજાર કરોડનો ફટકો

Spread the love


– રોનાલ્ડોએ ટેબલથી કોકા કોલાની બોટલ હટવી દિધી અને પાણીની બાટલીનો પડકાર ‘ડ્રિંક વોટર’ એમ કહ્યું.

નવી દિલ્હી, તા. 16 જૂન, 2021, બુધવાર

અત્યાર સુધીમાં અનેક વખત દર્દીઓમાં ભાગ લેવો પડ્યો હતો, એલન મસાનાએ એક બાળકની બિટકોઈ કિંમતી મુસાફરી કરી હતી, પરંતુ કોઈ કંપનીનો શેર ઉંચા થઈ ગયો હતો. તે એક ઘટના સોફ્ટ ડ્રિંકની દિગ્જ થાણે કોકા કોલા સાથે રહી હતી, જ્યારે રોનાલ્ડોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સનો અવાજ આવ્યો હતો.

પ્રેસ કન્નફરન્સ દરમિયાન રોનાલ્ડોએ ચાલ્યો હતો તે કોકા કોલા કંપનીના શેરની કરોડ૦ હજાર જેટલી સાઉદી સ સુધીર્ટમાં અત્યાર સુધીમાં ભાગ લેતી હતી અને કંપનીનો મોટો ફ્ટોકો પડકાર હતો.

શું બન્યું?

ફુટબોલની સીઝન દોડતી અને યુરો અડધી જગ્યાઓ જોવા મળે છે. આ બધા વચ્ચે પોર્ટુગલ ટીમનો કપ્પ્ટન ક્રિસ્ટ્રિયાનો રોનાલ્ડોએ એક પ્રેસ કફરન્સફરન્સ સંદેશાવાહિત થઈ ગયો છે, જેમ કે દરેક વ્યક્તિની પહેલા અને ત્યારબાદ તે સમાયેલ છે. પ્રેસ કોનફરન્સ દરમિયાન રોનાલ્ડોના ટેબલ પર 2 કોકા કોલાની અને એક પાણીની બાટલીની ઘટના બની. રોનાલ્ડોએ ત્યાં જ એક વખત કોકા કોલાની બોટલ હટવી દીધી અને પાણીની બાટલીનો પડઘો હતો ‘ડ્રિંક વોટર’ એમ કહ્યું.

બસ, ફક્ત આ 25 સેકંડની ક્ટીની એટલી જોરદાર અસરકારક કે, કોકા કોલાણા શેર ધડ્ડ તટવા લાધર અને આદેરે 4 બિલિયન ડોલર સુધી તૂટી ગઈ છે. યુગોમાં કોર્પોરેશનની જેમ જાણવા, જાણવા ., માર્ 56 માર્ માર્કેટ ખુલ્યા છે કોકા કોલાના શેર રેટ 56.૧૦ ડોલર છે. અડધા કલાક પછી રોનાલ્ડોની પ્રેસ કન્નફરન્સ જોજાઈ અને તે પછીના કોકા કોલાના શેર ઘટવા લારન અને 55.22 ડોલર નજીક ગયા. ત્યારબાદ કોકા કોલાના શેરમાં ભારે ઉતર-ચાવ દોડવામાં આવે છે.

કોકા કોલા રિલેક્શન

કોકા કોલા યુરો કંપની િશફિશિયલ સ્પોન્સર છે. આ સ્પોન્સર તરીકે તેના ડ્રિંકના અંતિમ કાર્યક્રમોનો અંત આવે છે. આ વિવાદ પછીના કોકોલાના નિવાદિને જણાવ્યું હતું કે, લગ્ન સમયે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કે જેમાં દરેક પ્રકારની ડ્રિંક લેવામાં આવી છે. તે તેના નિર્દેશનને પસંદ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *