આનંદો: મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર આજથી પર્યટકો માટે ખૂલ્લુ મૂકાયું, પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા

આનંદો: મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર આજથી પર્યટકો માટે ખૂલ્લુ મૂકાયું, પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા

Spread the love
  • હવે થર્મલ ગનીથી ચેક કર્યા પછીની સંસ્થાનો

સમગ્ર દેશમાં કોરોના મહાચિત્ર સંક્રમણ વધારીને તેના ભાગરૂપ સરકાર દ્વારા ખાસ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. સાર્વજનિક સ્થળો ઉપર પ્રવાસીઓની અવર જવર પર લ લગિવિશન થઈ ગઈ. જે અંતર્ગત મહેસાણા છાત્રોમાં સુપ્રસિદ્ધ મોહરા સૂર્યમંદિર પણ એક માસ સુધી બંધ થઈ ગયો હતો. જે આજની પ્રતીકો માટે કોરોના ગાઇડ મલાઈડલિન સાથે જોડાયેલ છે.

એક માસ પછી સુપ્રસિદ્ધ મોનેરાના સૂર્યમંદિર પર્યટકો માટે ખુલ્લા મુકાયેલા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કોરોના મહા ચોરીના મઢનરાના સૂર્યમંદિર પ્રવાસીઓ બંધ થઈ ગયા હતા જે આજકાલિશ્ચિત મુકિત છે.

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કોરનાની બીજી બાજુએ આવેલા લોકોમાં એક ડ્રેસ ઘૂસી ગઈ હતી, ત્યારબાદ કોરોના કેસ ઘટક હવે જાહેર સ્થળે ખુલ્લાયા છે. લોકોનો એક સાથે અનેક સમય પ્રવાસ પછી મોહનરા સૂર્યમંદિર પહોંચ્યા.

આજની સૂર્યમંદિરમાં કોરોના ગાઈડ કેલેડનનો પ્રવાસ પ્રવાસ ચાલુ છે. વિશે શિષ્યો પણ કા દેી મૂકવામાં આવે છે. કેન્દ્રિય પરિસરમાં સેનેટાઇરો છંટકવ મુખ્ય ગેટ પર થર્મલ ગણેથી ચેકિંગ ચાલુ છે. જ્યારે સુર્યમાં પ્રવેશ કરવો અનેનલાઇન અને લાઈફિસન ટિકિટની સૂચિબદ્ધ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *