વેનેઝુએલાના ૧૨ ખેલાડીઓ અને ટીમ ઓફિસિઅલ્સને કોરોનાનું સંક્રમણ

વેનેઝુએલાના ૧૨ ખેલાડીઓ અને ટીમ ઓફિસિઅલ્સને કોરોનાનું સંક્રમણ

Spread the love

બ્રાઝિલિયા, તા .૧૩

કોરોણા મહાશ્ચ વચ્ચે જોસાઈ બૂરો કોપા અમેરિકા સૌરાષ્ટ્ર મુકાબ્લો બ્રાઝિલ અને વેનેઝુલા વચ્ચેના ચેતવણીઓ છે, તે વેનેઝુલાની ટીમના ૧૨ સંપર્કો અને ટીમ િસફિસિલેન્સને કોરોના સંકેત છે, જે ખુલાસો આવી છે. કોરોના સંકેતિત વ્યક્તિઓનાં એસિમોટોમેટીક છે અને વર્તમાન બ્રાઝિલમાં ક્લોવરન્ટિનેશન કરેલા છે.

વેનેઝુલાની ટીમના બ્રાઝિલમાં આગમન સાથેની કોર્સના પરિણામની સમીક્ષા, આત્મહત્યાના પરિણામો ૧૨ જોડાણો-ટીમ િસફિસિએલ્સને કોરોનાની મુલાકાતની રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે. અલબત્ત, કેટલાક સંપર્કો કોરોના પોઝિટિવની માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ટૂંકમાં વેનેઝુલાની ટીમ કોપા અમેરિકાની સૌરાષ્ટ્રની યોજનામાં તેની સંપૂર્ણ તૈયારી છે.

સંચેઝ ઇજાનાનો ગૂગલ સ્ટેપરેક્ટ રેમ

ચિલીનો સ્ટાર રેડીંગ એલેક્સી સેંચેઝ ઇજગ્રાસ્ટ થઈ ગઈ છે. વર્ષ૨ વર્ષિય વર્ષોના પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પગથિયાંની શોધખોળનાં જવાબો મળ્યાં હતાં. કારણે જેના કારણે…..  અમેરિકા ચિલીની સૌરાષ્ટ્ર માસ આર્જેન્ટિનાના અંતમાં છે, જે પછીના ભાવીયા, પરાગ્વે અને ઉર્ગ્વે અંતે ટકરાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *