વેક્સિન નો વિવાદ: વડોદરાની મહિલાએ રસી લીધા બાદ શરીરમાં ચુંબકીય શક્તિનો વધારો: તાંબુ, સ્ટીલની ચમચી, સિક્કા શરીર પર ચીપકી જતા આશ્ચર્ય

વેક્સિન નો વિવાદ: વડોદરાની મહિલાએ રસી લીધા બાદ શરીરમાં ચુંબકીય શક્તિનો વધારો: તાંબુ, સ્ટીલની ચમચી, સિક્કા શરીર પર ચીપકી જતા આશ્ચર્ય

Spread the love

વડોદરા, તા .14 જુન 2021, સોમવાર

મહારાષ્ટ્ર, સુરત, ધાંગધ્રા પછી હવે વડોદરામાં પણ કોરોનાની કોવિશિલ્ડ રસી લીધા પછીની સ્ત્રીના શરીરમાં ચુંબકીય શક્તિ આવી રહી છે જ્યારે ચિત્રોની સાથે આચરજ ફિલો થઈ છે.

કોરોણા મહાગ્રેસની આખરી અધ્યાય ઝુંબેશની ચાલી રહી છે, તે સમયનો સમયગાળો વિવાદો સંસાધનો ચાલી રહ્યો છે, જે લોકોની જાતે મુકવા માટે વિમાસણ બનતા હોય છે.

વેક્સિના વિવાદ વચ્ચે તાજેતરના મહારાષ્ટ્રમાં ત્યાર બાદ  રહેતા  અનુભવ ચિનો અનુભવ થતા . મુ…………………….

વડોદરા ગોરવાવાસી રહેવા સુહાસ બેન રાવણ દિવાણ કોરોના આવ્યા જ્યારે તેણીએ પછી કોરનાથી બચાવ કોવિશિલ્ડ રસીનો ડોઝ ડ લીધોઝ અને દસ મહિના પહેલા થયેલી બેજો ડઝઝની આવી હતી, જે બે દિવસની હતી. તે પણ ચાંદી, સ્ટીલ અને તાંબુ પ્રાણી પર લગાવી જોતા તે ચીપકી ગયો.

આજના સુહાસ બેન રાવે જણાવ્યું હતું કે દિવાળી દરમ્યાન અમે તેની પત્નીને છીનવી લીધાં હતાં, જ્યારે તે સમયે મને કોરોનાની રસી મળી હતી, બે મહિનામાં એક મહિના પહેલાંનો અનુભવ થયો હતો, જ્યારે તેણીના શરીર પરની તજવીજ ચોટી હતી. અમે પણ અનુભવ કર્યો હતો કે ખરેખર મારા શરીર પર તંબુ છે, સિંકેસ્ટે સ્ટિની ચમચી લગાવી હતી, જ્યારે તે ચોટીના દિવસમાં હતી, જ્યારે ચુંબકીય શક્તિમાં વધારો થયો હતો.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પહેલી વખત સિંક ચમચી તંબુના શરીર પર લગાવ્યો હતો, જ્યારે પર્સોવાને લેડ ચોટી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તે સમયે તેણે કહ્યું હતું કે તંબુ સિક્કો અને સ્ટાઇલિશ ચમચી હાથની ચોથી ઘટના બની છે. કોરોનાની રસીનો બીજો ડોઝિધ્ધા પછી આવી ગઈ છે તેથી આશ્ચર્યજનક સ્થાન હવે ડ અંગેક્ટરની સલાહ પણ લેવાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *