વડોદરા: પેટ્રોલ-ડીઝલ ગેસ અને ખાદ્ય તેલના ભાવ વધારાના વિરોધમાં બાબા રામદેવના પરિવેશમાં સાયકલ યાત્રા

વડોદરા: પેટ્રોલ-ડીઝલ ગેસ અને ખાદ્ય તેલના ભાવ વધારાના વિરોધમાં બાબા રામદેવના પરિવેશમાં સાયકલ યાત્રા

Spread the love

વડોદરા, તા .14 જુન 2021, સોમવાર

વડોદરા શહેરમાં બાબા રામદેવની સાયકલયાત્રાધિકાર કુટુંબ સર્જ થયેલ. મોંઘવારીના ડાયેનો પ્રભાવ દર્શક જાગૃત નાગરિક અતુલ ગામેચી બાબા રામદેવ વેષમાં અનોખો વિરોધ નોંધાવો. બાબા રામદેવની વેશભૂષા સાયકલ પર તેલુનો ડબ્બો અને ગેસનો બોટલ તેલુગુ, પેટ્રોલ-ડી ચેતન વધારાનું મૂલ્ય સાયકલ યાત્રાધિકાર લોકોની બહુચર્ચિત ચર્ચા-વિચારણા જોર ચડ્યું.

અગ્રત નોંધપાત્ર કે પેટ્રોલ-ડિફોરેશનની કિંમતોમાં ઝડપી વૃદ્ધિ, જીવનની જરૂરિયાત, ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થઈ રહી છે. ગૃહિસ્ના બજેટ ઉપર આર્થિક બોજો વધતા ઘરના કર્કસની દૃષ્ટિ જોઈ શકાય છે. જા જા જાગૃત નાગરિક જીવનજુરીયાની ચીજવસ્તુ અભ્યાસ ભાવો ઉપર નિયંત્રણ લાઇન્સ વડોદરાની ક્લેક્ટર મુખ્ય હાજર અને પ્રસ્થાનની રજૂઆત છે.

વિશ્વભરમાં ક્રૂડ ઇમેઇલનો ભાવ નીચે છે. પરંતુ ભારતની કેન્દ્ર સરકારની સરકારી તિજોરીમાં આવવા-જવા માટે સતત પેટ્રોલ-ડી ભાવનામાં તાત્કાલિક ઉત્તેજના રહે છે. પેટ્રોલ અને દુષ્કાળની કિંમતોમાં ઝડપી ગતિશીલતા ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું ચતુર્થી બહુવર્તી ચિજ્વસ્ટો પર મોંઘવારીની અસર વર્ટાઇ છે.

રાંધણગેસના બોટલના ભાવ પણ ચિંજનક વધારો છે. 850 સાઉદી દૂર ગયા છે. કૃષિનું બજેટ ખોરવાઈ ઘરની કચેરીઓનું દૃશ્ય સર્કાઇ ચાલુ છે. પેટ્રોલ ડીઝલ અને રાંધણ ગેસના બોટલના ભાવોમાં થોડો ઘટાડો થતો નથી, પરંતુ બાજુના ભાગમાં ભાગ લેતો હોય છે. પહેલા યોગગુરુ બાબા રામદેવએ કહ્યું હતું કે હાલની પરિસ્થિતિમાં પેટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે 40 રૂપરેખામાં રાંધણ ગેસ 400 સાઉદીમાં આવે છે. યોગગુરુ બાબા રામદેવી વેશભૂતિના પોસ્ટર, તેલુનો ડબ્બો અને ચંદ્ર ગેસના બોટલ સાથે સાયકલ યાત્રા કાઢી ગયા.

આ સાયકલ યાત્રા ગાંધીનગર કૃષિ ભગતનો સમય ચોક કલેક્ટર કચેરી આવેલો હતો. જાગૃત નાગરિક અતુલ ગામેચ્છ નવતર એગ્રગમ સાથે પ્રતિક્રિયા પેટ્રોલ-ડિઝાઈન-કેસલ તેલ – કેન્દ્રીય ભાગની અન્ય જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓની કિંમત પર નિયંત્રણ લાઇટલ પેટ્રોલ ડીઝલની વેઇટ અને સેક્ટર રાહતની ઘટના કલેકટરની પ્રાર્થના પ્રસ્તુત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *