રાહત: છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં રવિવારે પણ કોરોનાનો એકેય કેસ ન નોંધાતા રાહત

રાહત: છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં રવિવારે પણ કોરોનાનો એકેય કેસ ન નોંધાતા રાહત

Spread the love

  • અત્યાર સુધીના કિસ્સાઓમાં કુલ 2635 કેસના કઝઝિટિવ નોંધો

કોટડાદેપુરમાં રવિવાર તા .13 જૂન રોઝ એકન કોરોના કેસ પઝિટિવ ટુ નોટ. કૃષ્ણ કોરોના કેસોના પ્રમાણપત્રના પ્રસંગોમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 2635 કેસ કઝઝિટિવ નોંધ બુકિયા છે. કોટડાદેપુરમાં અત્યાર સુધી મ્યુકોરમાઇકોસીસનો કુલ કેસ 32 શંકાસ્પદ કેસ છે. મ મ્યુકોરમાઇકોસિના શંકાસ્પદ સુવિધાઓ વિશેષતા 2 વ્યક્તિની મૃત્યુ નિપજ્યા છે.

રવિવારના જુદાજુદા દર્દીઓના કોરોના તપાસ અર્થે 123 વૃદ્ધ એન્ટીજન અને આર ટી પી પી સી આર સેમ્પલ બનેલા. અત્યાર સુધી 2593 જેટલા દર્શનાર્થીઓએ સમયગાળાની રજૂઆત કરી હતી. વર્તમાન ફક્ત 6 મુલાકાતોની એડિટ. અને 36 ડિગ્રી ના મોત છે.

કોટડાદેપુરમાં ાર 757, પવિત્રપુરમાં 6 346, બોડેલીમાં 25૨25, સંખેડામાં 295, ક્વાંટમાં 211, નસવાડીમાં 301, કેસની જાહેરમાં નોંધાયેલ પુસ્તક નોંધાયું છે.

શિરોરના છેલ્લા 14 દિવસના કોરોના એક કેસ કેસ નથી
શિવાનુ આરોગ્ય પ્રસ્થાન દ્વારા રવિવાર 30 સંસ્થાઓમાં ટેસ્ટીંગમાં નેગેટિવ આવે છે. 57 આરટીપીસીઆરના સેમ્પલ લાઇ વડોદરા પત્ર્યા છે. છેલ્લા 14 દિવસના કોરોના ટેસ્ટીગ નેગેટિવ પ્રક્રિયા સરકારી પ્રણાલીનો રાહતલ છે.

શિનોર, ટૂલી અને સીમલી પી.એચ.સી. દ્વારા 10 લેખ 30 સંસ્થા ટેસ્ટીંગથી નીચે નેગેટિવ આવ્યા છે. શિનોરની સમાપ્તિ છેલ્લા 14 દિવસમાં એકન કોરોના પઝઝિટિવ ગવર્નમેન્ટ ચોપડે ડ નોંધાયોક્ટર નથી. શિરોહર આરોગ્યપ્રદ આરોગ્ય તંત્ર, કોરોના વેક્સિની પ્રક્રિયામાં જોતરાયું છે. અત્યાર સુધી 14808 લાભો પ્રથમ ડોઝ અને 5767 લાભો બેજો ડોઝ પસંદ કરે છે. રવિવાર 57 આરપીસીસીના સેમ્પલ એસએસજી વડોદરા તપાસ માટે પત્રિકા છે.

અગ્રણી 3 વેપારી મથક શિનોર, સેગવા અને સાધલી બજારો અને બસ-સ્ટેન્ડ પર કોરોના ભૂખ્યા લોકો કોવિડ -19 ના નિયમો માસ્ક, સોશ્યલ ડિસન્સનો ઘટનાક્રમ ભંગ ચાલુ છે. પોલીસ લોકશાહી વાહન ચાલકો અને પેસેંજર વાહનો રોકી તપાસ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 51 (બી) અને સોશ્યલ ડિઝન્સ ભંગનો ગુનો નોંધ છે. પણ બજારો અને બસ સ્ટેન્ડ પર માસ્ક નહીં હોવાની વાત દૂર થઈ રહી છે, જે કંટાળાને રૂપરેખા આપી શકે છે.

સાધનસામગ્રીમાં તાજેતરના સમયમાં મ્યુકેરમાઇકોસિનાના કેસ નોંધાયા છે, જે લોકો માટે ખૂબ જ ઓછા જાદુગરીય કોવિડ -19 નો નિયમિત પાલન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *