રસીકરણને વેગ: સુરતમાં દિવ્યાંગો માટે વેક્સિનેશન, પ્રથમ દિવસે 700થી વધારે દિવ્યાંગોને વેક્સિન આપવામાં આવશે

રસીકરણને વેગ: સુરતમાં દિવ્યાંગો માટે વેક્સિનેશન, પ્રથમ દિવસે 700થી વધારે દિવ્યાંગોને વેક્સિન આપવામાં આવશે

Spread the love

શહેરમાં અંદાજે અસી હજાર હજાર દીવલા દિગ્દર્શક વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે.

  • કોર્પોરેશન અને સ્વસ્થ સંસ્થાઓ સાથે જોડાઓ વેક્સિશનનું અભિયાન શરૂ થયું
  • દિવ્યાંગો માટે વેક્સિનેશન સામાન્ય વ્યક્તિઓનું બનેલું જ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વેક્સિનેશન

સુરત કોર્પોરેશન અને સ્વસ્થ સંસ્થાની સંયુક્ત ઉપક્રમ જહાંગીરપુરા કમ્યુનિટી હિલ અને ગાંધી સ્મૃતિ નજીક વેક્સિશનનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે. દિવ્યાંગો, મેન્ટલી અને ફિઝિકલ ચેલેજીંગ યુવક વેક્સિનેશન બહિષ્કાર માટે પૂર્વોર્ષમાં અભિયાન શરૂ કરાયું છે. દિવ્યાંગો માટે વેક્સિનેશન સામાન્ય વ્યક્તિઓની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાની અંતર્ગત કોર્પોરેશન હવે શહેરના દિવ્યાંગ વેક્સિન રિઝર્વેશન માટે શરૂ થઈ રહી છે.

અંદાજે અસી હજાર હજાર દીર્ઘલાંગોના વેક્સિનેશન ક
દિવ્યાંગો માટે જહાંગીરપુરા ક્યુમ્યુનિટી હ અનેલ અને ગાંધી સ્મૃતિ મુલાકાત વેચનાર પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. આજે પ્રથમ દિવસ 700 થી વધુ દિવ્યાંગોન વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે. શહેરમાં અંદાજે અઝી હજાર પુરુષોના દિવ્યાંગોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દીર્ઘકાલિન રાજસ્થાન કરા દ્વારા વેક્સિનને કાઉન્સરેશનની ટીમ સાથે સ્વિચિક સંસ્થાઓ પણ જોડાયેલી છે. ભારત વિકાસ પરિષદ સંસ્થા દ્વારા દિવ્યાંગોન વેક્સિનેશન માટે યોગદાન આપવાની શરૂઆત થઈ રહી છે.

દિવ્યાંગો કોઈ મુશ્કેલી ન હોવાને કારણે તેની વ્યવસ્થા વ્યવસ્થા સૂચના.

દિવ્યાંગો કોઈ મુશ્કેલી ન હોવાને કારણે તેની વ્યવસ્થા વ્યવસ્થા સૂચના.

સહેલાઇથી શ્રીસી.ની મનપા કમિશનરની સૂચના
સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની જહાંગીરપુરા કોમ્યુનિટી હલ નજીક આવીને દિવ્યાંગો થવા દીધી હતી, રસીકરણ કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ્યા તમામ તમામ તમામ તમામ દિવ દિવ કોઈપણ કોઈપણ કોઈપણ સરળતાથી સરળતાથી સરળતાથી સરળતાથી સરળતાથી પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની પ્રકારની.. પ્રકારની……..

મેન્ટલ અને ફિઝિકલ ચેલેન્જ યુસ્ટર માટે કામચલાઉ બધાં એનજીઓ સાથે સંપર્ક પણ કરવામાં આવ્યા છે.

મેન્ટલ અને ફિઝિકલ ચેલેન્જ યુસ્ટર માટે કામચલાઉ બધાં એનજીઓ સાથે સંપર્ક પણ કરવામાં આવ્યા છે.

કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા દિવ્યાંગો સંપર્ક પણ કરવામાં આવે છે
મ્યુનિસિપલ કમિશનરે શહેરમાં એક દિવ્યાંગ વેક્સિન પથ્થર પણ નથી, ખાસ દર્દીઓ માટે તાકીદ કરવી પડશે. વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા દિવ્યાંગો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો તે મેન્ટલ અને ફિઝિકલ ચેલેન્જ યુસ્ટર માટે કામચલાઉ મિત્રો માટે એનજીઓનો સંપર્ક પણ થયો હતો. જ્યારે તેણીની માતૃત્વ પણ દીર્ઘકાલિન સમય વેક્સિન મૂકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *