રક્તદાન મહાદાન: દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં રક્તદાતા દિન નિમિત્તે કેમ્પમાં 60 દાતાઓએ બ્લડ ડોનેટ કર્યું

રક્તદાન મહાદાન: દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં રક્તદાતા દિન નિમિત્તે કેમ્પમાં 60 દાતાઓએ બ્લડ ડોનેટ કર્યું

Spread the love
  • શ્રી એમ.એ.એમ. ચેરીટેબલ સર્વિસ ટ્રસ્ટ અને ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ દ્વારા કેમ્પ સ્થળો

શ્રી એમ. 60 60 યુનિટ બ્લડ રેઝિંટેટ કર્યુ.

રક્તદાતાઓ બધા દૂર રક્તદાન કરો

આ કેમ્પમાં 60 રક્તદાતાઓ રક્તદાન થયાં. આ કાર્યક્રમો ઝાયડસના ડો. કકલેશ નીનામા, એડમિનીસ્ટ્રેટર વિશાલ પટેલે, આર.એમ.ડો. રાજુખ્ખી ડમોમર વિંડોમાં સમાવિષ્ટ રક્તદાતા. રક્તદાતાઓનાં બધાં કા લોકોનેી નાખવામાં આવે છે. કોઈની પણ જીવંત બચી શકતી નથી અને કોઈ પણ જીવને જીવન આપી શકતું નથી. કાર્યક્ર કાર્યક્ર………………………… પ્રિયતમ રક્તદાન અન્ય કોઈ પણ નથી. કેમ્પમાં સીઓ ડો.જય કુમાર, ડો.ભરત હથીલા, મેનેજર પ્રકાશ પટેલે ખાસ ઉપસ્થિત રહીને જણાવ્યુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *