ન્યૂઝિલેન્ડે ઈંગ્લેન્ડને તેની જ ભૂમિ પર ૨૨ વર્ષ બાદ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હરાવ્યું

ન્યૂઝિલેન્ડે ઈંગ્લેન્ડને તેની જ ભૂમિ પર ૨૨ વર્ષ બાદ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હરાવ્યું

Spread the love

એબેસ્ટોન, તા .૧૩

ન્યુઝિલેન્ડે બરોના અસર પ્રદર્શિત સહારે ઇંગ્લેન્ડની બીજી એજબોસ્ટન પરીક્ષણમાં ચોથાનો દિવસ આઠ વિક્રેતી હરા કેસની શ્રેણી ૧-૦થી જીતી પ્રખ્યાત છે. આ સાથે સુન્યુઝિલેન્ડે ઇંગ્લેન્ડને તેની ભૂમિ પરના ૨૨ વર્ષ પછીના સમયગાળાની ઘટના બની હતી. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ વર્ષ ૨૦૧૪ પછી પહેલી વાર ઘરઆંગણે કસોટીની શ્રેણી કરવામાં આવી. ઇંગ્લેન્ડના ૩૦૩ ની ન્યુઝિલેન્ડે પ્રથમ ઈનિંગમાં ૩૮૮ રન થયા. બીજી ઇંગ્લેન્ડમાં ઈંગ્લેન્ડ ૧૨૨ માં ફસદાટા ન્યુઝિલેન્ડના જીતવા માટે ાર્ નો સ્ટાર્ગેટનો ભાગ, જે કાફ ચોથાનો સમય હતો, જ્યારે તે એક વર્ષનો સમય હતો.

એકવાર ઈનિંગમાં ૩-૩ વિકટ ગતિ હેનરી પ્લેઅરની જાહેર જનતા આવી હતી. જ્યારે પ્રથમ ટેસ્ટીંગમાં બેવડી સદી ફટકારનારો કોન્વૅ પ્લેઅર સિફ સિરીઝ બન્યો. પ્રથમ ઈનિંગમાં ના રનના દેવા સાથે ઉતરેલા ઇંગ્લેન્ડનો ધડ્કોકો આવ્યા અને આખી ટીમમાં .૧.૧ ઓવરમાં ૧૨૨ માં ખડ્ડી ગઈ. હેનરી-વાગ્નેરે ૩-૩ અને બલ્ટલ્ટ-અજાઝ પટેટેલે ૨-૨ વિક્રમ ઝડપી. જે પછી ન્યુઝિલેન્ડે કોન્વૅ (૩) અને મંગળ (૮) ની વીજળી પ્રવાસ જીત હાંસલ થઈ ગઈ.

ત્રીજી વખત સ્ટેન્ડન કેપ્ટન સિરીઝ જીટીડી!

વિલિયમસન ઇજાનાની પહેલી ઝતિહાસિક ન્યૂઝિલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડની બીજી બાજુ અને આખરી કસોટીમાં સ્ટેન્ડ ઈન કેપ્ટન લાથોની આગેવાનીમાં ઉતરિત ઘટના અને પરીક્ષણો સાથેની શ્રેણીની ઘટનાઓ. તાજેતરની ત્રીજી પરીક્ષાની શ્રેણી છે, સ્ટેન્ડન કેપ્ટન ઝલકો છે. ભારતીય ટીમ લસ્ટ્રેલિયાની મુશ્કેલી પછી તેણીએ કોહલી પપ્પા બનનારના લગ્નની તૈયારી કરી હતી. તે સમયે ભારતના પ્રથમ સંસ્થાનોએ કોહલી પિતાની સ્થાપના કરી હતી, જ્યારે સ્ટેન્ડ ઈન કેપ્ટન રહેવાની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયા ચાર પરિમાણની શ્રેણી ૨-૧થી જીતી બની હતી. બંગલાદેશ પ્રવાસ માટે વિન્ડેસ્ટીની ટીમની ટોચની ૧૦ સંપર્કો ક કોરોના ડ્રેટી છે  કરતાં ટીમ.

ન્યુઝિલેન્ડ-ઇંગ્લેન્ડ: રેકોર્ડ બુક

* ન્યુઝિલેન્ડનો ઇંગ્લેન્ડની ભૂમિ પર યજમાનનો એક માત્ર ભાગની પરિસ્થિતિ શ્રેણી છે. તે પહેલાં ૧૯૮૬ માં ૩૩ શ્રેણીની૩  શ્રેણી ૧ ૧ ૧ ૧——………………………………………………………………

* છેલ્લા ૨૨ વર્ષોમાં ન્યૂઝિલેન્ડનો આલોમો ઇંગ્લેંડનો સંકટ છે, તેની શ્રેણીમાં જીતેલા સફળ કામ ચાલુ છે. અગાઉના ચાર સ્થળોએ ઇંગ્લેન્ડની ભૂતિયા પ્રદર્શન અને એક શ્રેણી ડ્રો થઈ.

* ઈંગ્લેંડ ઘરઆંગણે ૨૦૧૪ પછી પ્રથમ વખત શ્રેણી શ્રેણી વર્ણવવામાં આવે છે. છેલ્લે ઇંગ્લેન્ડને તેના હોમગ્રાઉન્ડ પર શ્રીલંકાના હ્રાવેડેડ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *