ન્યાયની માંગ: સાંતલપુરમાં ભારત માલા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ખેતરમાંથી નિકળતા રસ્તાની મંજૂર થયેલી રકમ મેળવવા ખેડૂત પરિવારના ધરણા

ન્યાયની માંગ: સાંતલપુરમાં ભારત માલા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ખેતરમાંથી નિકળતા રસ્તાની મંજૂર થયેલી રકમ મેળવવા ખેડૂત પરિવારના ધરણા

Spread the love
  • રાધનપુર પ્રાંતની સંમિશ્રણ માધ્યમો દ્વારા કરાયેલ સંશોધન સ્થળની પ્રખ્યાત પ્રમોશન
  • કુંડળી કચ્છના છેલ્લા ધરણા પરના સંવર્ધન

પાટણના સંતલપુરમાં અનુસૂચિત જાતિની મહિલા મલિકા હકણા ખેડૂત ભારત ભારત માજે પ્રોજેકટ અંતર્ગત રસ્તિસ્થિતાની આજુબાજુની મલિકાની સ્પષ્ટતા છે, જે એક સાઉદીની સરકારની સાબિતી છે અને અન્ય કોઈ શખ્સ દ્વારા બારોબાર પ્રાર્થનાનો સમાવેશ થાય છે, તે સમયે સોમલના પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. ન્યાયની કનિદૈ લાકિઅ પ્રસાદસન લેખીને રજુઆત કરી.

પાટણની કૃષ્ણકાંડની સંતલપુરમાં અનુસૂતિ જાતિની હાજી સગીર દિકરીની માલીકીના ખેતરના મકાન છે. સર્વે નંગ. -8797 જમીને આશ્ચર્ય 1972 થી માલીકી હક જગ્યા છે. તે વા……………. તાજેતરમાં ભારત માલા પ્રોજેકટ અંતર્ગત સર્વિસ નંગ.

અરજી પછીની સરકાર દ્વારા એક વર્ષમાં 13 લાખ દેખરેખ સર્વિસ ન.ન.-2નાં૨ આધારે વેચાણના દસ્તાવેજોની શોધખોળ રાંચણપુર પ્રાંતના અધિકારીઓની દેખરેખ સેવા–77 માં ફેરવી દુર્ઘટનામાં હાજી પરિવારના વતની કનિદૈ લાકિઅ ઘટના બની છે. કેસ હાજર રાધનપુરની સભા અને કલેક્ટર કચેરીમાં દોડધામ થઈ હતી.

આ કૌભાંડમાં રાધનપુર પ્રાંતની કામગીરી ડી.કે. ટાંક અને સર્વે નંબર -822 નાં દસ્તાવેજો આહિર સવા કાના, જીવંત મહાદેવ દ્વારા એકબીજાની સાથે મેલપીપણા કરી શકાતી હાજી સુવિધાની મહિલા સૈનિક 1 ઘટના 13 લાખ બારોબાર ઉપાધિ પ્રખ્યાત તાત્કાલિક મકાનની હાજિનીની ઘટના બની રહી છે.

આ ઘટના રાધનપુરના પ્રાંતના કર્મચારીઓની સાથે વિશ્વાસઘાત થાય છે અને જયાં સુધી સત્ય હકીકત બહાર ન આવે ત્યાં સુધી ગાંધીનગર ચિન્ધ્યા માર્ગે અમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતરતી ચીમકી શીર્ષક ક્લેક્ટર કચેરીની ધરતી ઉપર બનેલી ઘટના જણાવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *