દિગ્વિજયના નિવેદન મુદ્દે પીડા: દિગ્વિજયના નાના ભાઈ લક્ષ્મણના પત્નીએ કહ્યું- સૌ જાણે છે કે કાશ્મીરી પંડિતો સાથે શું થયું; કોંગ્રેસ જણાવે કે શું 370 ફરીથી લાવવાનો વિચાર છે?

દિગ્વિજયના નિવેદન મુદ્દે પીડા: દિગ્વિજયના નાના ભાઈ લક્ષ્મણના પત્નીએ કહ્યું- સૌ જાણે છે કે કાશ્મીરી પંડિતો સાથે શું થયું; કોંગ્રેસ જણાવે કે શું 370 ફરીથી લાવવાનો વિચાર છે?

Spread the love
  • દિગ્વિજયના નાના ભાઈ લક્ષ્મણની પત્નીએ કહ્યું, બધા કાશ્મીરી પંડિતોને શું થયું તે જાણે છે; શું કોંગ્રેસ કહે છે કે તે 370 પાછા લાવવાની યોજના ધરાવે છે?
  • રૂબીના સિંહે કહ્યું, કોઈ નહીં પણ કાશ્મીરી પંડિતોન મદદ કરશો નહીં

કાશ્મીરમાં આર્ટીકલ 0 37૦ પર ફરી એક વખત મધ્યસ્થ મુર્તિ મુખ્ય દિગ્વિજય સિંહણ નિવેદન પર તેના નાના ભાઈ લક્ષ્મણ સિંહણ પત્ની રૂબીના સિંહના દર્શન છાલક ઘટના છે. રૂબીનાનું નામ બોલાવી શકાય છે આર્ટિકલ 370 નામના દર્દીઓનો સહકાર મળ્યો છે. જો કે ઘરના ઘરની કોઈ એક જ રીત છે, ઘરની જેમ જ નથી, તો તે શું છે? કોંગ 370 ચર્ચા ફરીથી વિચારવાની યોજના બની રહી છે જે રીતે નિવેદનની તપાસ થઈ રહી છે.

દિવ્ય ભાસ્કરના સંવાદદાતા આ ચર્ચા રૂબીના સિંહ સાથે ચર્ચા, જાણો તે શું કહે છે …

આખી ચર્ચામાં શું કહેવું છે?
જવાબ-
મારે જે કહેવાનું છે. તે મારા કહેવા દ્વારા બોલતા ચૂકી છું. આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. કાશ્મીરી પંડિતોની કથા બિગરુરી વાર્તા કથા છે. તે ખૂબ જ દુષ્કર છે. હું તે અંગે ચર્ચા કરું છું. પ્રેરણા બદલીને આ સમયે શું થાય છે.

કાશ્મીરી પંડિતો અને તેમના અનામત બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવો એ શું છે?
જવાબ-
કાશ્મીરી પંડિતોના અનામત વાર્તાની વાત કરવામાં આવી છે, તે એકમ ખુલી છે. તે કોઈ અનામત નથી. મને તે સમજાવવું નથી, આ વિષયની કેમ કેમ નથી આવતી.

સુંદર લક્ષ્મણ સિંહણી રૂબીના સિંહ.

સુંદર લક્ષ્મણ સિંહણી રૂબીના સિંહ.

આર્ટિકલ -370 કથાઓ શું કરે છે?
જવાબ-
હું તે બોલી શકું છું કે મોટાભાગની કશ્મીરી આર્ટીકલ 0 37૦ હટાવટની નિર્ણય ખુશ છે. તે લાગુ પડવા દરમિયાન કાશ્મીરી પંડિતો સાથે આવવાનું નક્કી થયું, તે કોઈની છુપાઇ નથી. તેઓ તે સમયે ખુશ ન હતા. સરકારો પણ તેના માટે કોઈ ખાસ પ્રકારનાં નથી. ન તો કોંગ્રેસ અને ન તો કંપરેશન કમિ. જેવુનું (દિગ્વિજય સિંહ) ચર્ચા છે તે સમયે રાજ્યમાં 370 વાગ્યે ફરી એકવાર આવી રહી છે કે જેની પાસે કોઈ ચોક્કસ યોજના નથી.

દિગ્વિજય સિંહના આદર્શ કિસ્સાઓ જુએ છે?
જવાબ-
તેઓ મા જેઠ છે. અમે તેની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીએ નહીં. પરંતુ તે સમજાતું નથી કેમ કે આ અપીલ ચાલી રહી છે. તે પણ પાકિસ્તાની પત્રકારો … જે કોઈ સમય યોગ્ય નથી. કાશ્મીર ચર્ચા આવે છે નિવેદન જનતાની મૂલ્યના ઠાસરાગાદી હોઈ શકે છે. હું તેમના સાથે આ મુદ્દા ઝઘડો કરી શકતો નથી. માત્ર શિવાહુ છું આ ખુલ્લું છે. આ નિર્દેશો છે, તે બહુવિધ કશ્મીરી પંડિતોના ઠેસવાડા પર આવે છે. લોકશાહીની વાતોની રજૂઆત આઝાદી છે, તે પણ ખૂબ જ દુષ્કૃત્ય છે.

તમે કાશ્મીર સાથે સબંધ છો?
જવાબ-
હું મૂળ રૂપે કાશ્મીરી છું. મારી માતા કાશ્મીરી છે. અમે ત્યાં બે ઘર છે. એક શ્રીનગર અને ગુલમર્ગમાં. જ્યારે આ મુશ્કેલીઓ (કાશ્મીરી પંડિતો વાળી) ની શરૂઆત થઈ, તે દરમિયાન અમે તમારા ઘરના ઘરે બેઠા બેઠા. અમારા ઘર છોડીને આવો પડકાર. અમને કોઈ ચિંતા કરશો નહીં. ત્યાં સુધી કોઈ મુશ્કેલીઓ આવી રહી નથી.

કોઈ પણ મદદ ન કરો. તે વાત એકદમ ચોક્કસ છે કાશ્મીરી પંડિત્નોને કોઈ પણ મદદ કરતું નથી. તે ખુબ દુષ્કર્મ છે. જ્યારે અમે તેના ભયાનક સમય પછી જીવન ફરી શરૂ કર્યું, ત્યારે પણ કોઈ પણ મદદ કરતું નથી. અમારા મકાનમાં નવું મકાન હોવું જોઈએ. અમારે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અમને કશું જાણવું નથી.

ફરીથી આ ચર્ચાઓ છે, તે રીતે જોડાયેલો છે?
જવાબ-
હું તેની સાથે ગુસ્સો નથી કરતો, તે મારી છોકરીઓ છે. જે દેશની આગળ લડી રહ્યું છે, તે જ દેશના પત્રકારની અમારે અપાશે. આ ખોટું છે. નાં 37૦ જેટલી ચર્ચાઓ પણ આ પ્રકારની વાતો કરતા નથી.

મુશ્કેલીઓ તે મોટાભાગના ભારતીયો કાશ્મીરી ભારતના માન્યા નથી. કૃષ્ણમિશ્વરે જરૂરી ચર્ચાઓ કરો, કારણ કે અતિ કશ્મીરની વાતો છે. જો કાશ્મીરના લોકો તે તરફ ચાલ્યા ગયા તો તેઓ પંજાબ માટે હશે. એટલા માટે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. તે આગામી શહેર છે.

સરકાર શું વલણ આવે છે?
જવાબ-
મોટાભાગની સરકારો, ત્યાની જનતા સાથે અડધો ભાગ કરવામાં આવે છે. અશ્રુદલાલ પરીવાર પણ કાશ્મીર માટેનું કમિશન ન કર્યું. તે તો ભારતીય સચિત્ર કાશ્મીરમાં પણ સરહદ પારથી દૂર રહેવાની ચૂંટણીમાં ચૂંટણી લડી શકે છે. આના પરિણામ રૂપે, હિન્દુઓને ત્યાં ખરાબ રીતે પસાર થવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. તે પછીની બધી સરકારી ચૂંટણીના લાભોમાં અશ્મિરી પ્રયોગો પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *