કોરોના રાજકોટ LIVE: 24 કલાકમાં 2 દર્દીના મોત, વેક્સિનેશનને વેગ આપવા 20 કોલેજમાં રસીકરણ કેન્દ્રની શરૂઆત કરાશે

કોરોના રાજકોટ LIVE: 24 કલાકમાં 2 દર્દીના મોત, વેક્સિનેશનને વેગ આપવા 20 કોલેજમાં રસીકરણ કેન્દ્રની શરૂઆત કરાશે

Spread the love

ફાઇલ તસ્વીર

  • શહેરની બીજી હ હોસ્પસ્પિટલ્સ 691 દર્દી સારવાર હેઠળ

કોન્નાના કેસની સંખ્યા ઘટીને 50 નીચે આવી છે. 24 કલાકમાં 2 કલાકની મૃત્યુ થાય છે. કુલ કેસની સંખ્યા 42515 પર છે. અનિયમિત હોસ્પિટલોમાં 691 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. શહેરી વેક્સિનેશન વેગમાં નિયંત્રણ માટે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના 20 કોલેજોમાં આગામી નજીકના અધ્યયન કેન્દ્ર શરૂ થયા.

વેક્સિનેશન વેગ પ્રતિકાર
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની કુલ ડ ડોટી નીતિવાણી પેથનીલાલ ઉપલકલ્પતિ ડો વિજયભાઈ દેશનિના માર્ગદર્શન હેઠળ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન શહેર શહેર 20 કોલેજોમાં થોડા દિવસો વેકસીનેશન સેન્ટરની શરુઆત થયેલ છે. કોરોના પ્રત્યેક રક્ષણની વેક્સિનેશન જ એકમાત્ર ઉપસ્થિત સૌરાષ્ટ્ર કોઈ જાણે છે. રાજકોટ શહેર કોઈ પણ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓના અંતિમ દર્દીઓ સાથે કોઈ પણ ક કોલેલેજમાંથી વેક્સિન રહેતું નથી

રાજકોટની આ 20 કજમાંલેજ વેક્સિનેશન કેન્દ્ર શરૂ થઈ
રાજકોટ શહેરમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા કોટક સાયન્સ કોલેજ, જસાણી આર્ટસ કોલેજ, કૃણસાગરા વોટ કોલેજ, એમ.વી.એમ. રાજકોટ કોલેજ, પી.ડી. માલવીયા કોલેજ, શ્રીમતી જે.જે. કુંડલિયા આર્ટસ એન્ડ કમમર્સ કોલેજ, એમ.ટી. ધમસાણ્યા કોલેજ, વિરાણી સાયન્સ કોલેજ, એમ.જે. વોર્ટ આર્ટસ એન્ડ કમમર્સ કોલેજ, જે.એચ. ભાલોદ્યાયા આર્ટસ એન્ડ કમમર્સ કોલેજ, આર.આર. પટેલ ર્ટર્ટસ એન્ડ કમમર્સ કોલેજ, સદ્ગુરુ વ કોલેન કોલેજ, ટી.એન. રાવ કોલેજ, ગીતોજલી કોલેજ, એચ.એન. શુક્લા કજલેજ, હરીવંદના કોલેજ, સર્વોદિ કોલેજ ્યુટરફ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, ગીતાજલી ઈન્સ્ટિટ્યુટ એજફ એજ્યુકેશન, શ્રીમતી જે.જે. કુંડલીયા ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ કોલેજ-સંતકબીર રોડ, ક્રાઇસ્ટ કોલેજ નફ નર્સિંગ આવે વેક્સિન પરીક્ષા મેળવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *