કોરોના મહામારીમાં બાળકોની કેવી રીતે રાખશો સંભાળ ? જાણો આયુષ મંત્રાલયની ગાઇડલાઇન

કોરોના મહામારીમાં બાળકોની કેવી રીતે રાખશો સંભાળ ? જાણો આયુષ મંત્રાલયની ગાઇડલાઇન

Spread the love

નવી દિલ્હી મહાકૃષ્ણાના નાના બાળકો કોરોના સંક્રમણ બચાવ અને ન્યાયાલય આયુષ સંચાલક હોમકર ગાઇડલાઇન જાહેર સંસ્થા છે. માર્ગદર્શક ગાઈડલાઇનમાં આયુર્વેદિક અને પ્રાયોગિક ચિકિત્સા સાથે માસ્ક રહેવું, યોગ કરવું, બાઇકિનાટીના વિશેષ સુવિધાઓ તેના નજર પર, ડક્ટક્ટર સાથે ટેલી કન્સલ્ટેશનની સાથે માતા-પિતાના અનુસરણ પર દબાણ કર્યું છે.

આયુષ મંત્રાલય ગાઇડ કેલેની શું કહેવાઈ છે

  • ગાઇડ કેલેનિન બાળકોમાં પુખ્તો કરતાં વધુ હડતાલ સુવિધાઓ જોવા મળે છે. આ સમસ્યા ખાસ સારવારની હોતી નથી. પરંતુ ખાનગી પ્રિવેન્ટિવ ટ્રાઇટમેંટ કરા બાળકો બાળકોની ખાતરના વાયરસ સુરક્ષિત રાખે છે.
  • આયુષ માર્ગદર્શક પ્રવૃત્તિના ભાગોમાં કહ્યું છે, 5 થી 18 વર્ષના બાળકો માટે માસ્ક આવશ્યક છે. જ્યારે 2 થી 5 વર્ષના બાળકોની ઇચ્છા હોય તો જ માસ્ક પ્રારંભ કરો. જો આ વયના બાળકોના માસ્ક શરૂ કરવા માટે માતાપિતા વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. બાળકોની ઉત્તમ ઉજવણી માટે કોટનનું માસ્ક.
  • બાળકોની સંભાવના ખૂબ ઓછી છે અને યાત્રાને ત્યાં સુધી જવાનું બાકી છે. બાળકોના વીડિયો અને ફોન દ્વારા તેમના સંબંધો અને તેના સંબંધો સાથે વાત કરી શકાય તેવું માનવામાં આવે છે.
  • બાળકો વિશેના પાંચ વિશેષતાઓની વિશેષતા તે તેના નજર રાખવામાં આવે છે. ચાર- ચાર દિવસના બીજા બાળકો, બાળકોની જમણી જગ્યા ઓછી કરી દેવી, વિશ્વાસ મૂકવો, સીકસીજન લેવલ થી થી નીચેથી અને બાળકને આત્મવિશ્વાસ માનવો જોઈએ નહીં. બાળકોના હૂંફાળુ પાણી ભરાવવાનું પણ કહેવામાં આવે છે. શનિવાર અને રાતે બે વર્ષનાં બાળકોનાં બ્રશ કરાવવું. છેલ્લાં ઘણા વર્ષોથી ઘણા બાળકો તેલ તેલ અને ગરમ પાણીનો કોગળા કરો. તેલ મસાજ, નાઇલ તેલના ટીપા નંગવા, પ્રાણ્યમ, મેડિટેશનલ અન્ય શારીરિક અભ્યાસ માટે 5 વર્ષો સૌથી વધુ બાળકોના અભ્યાસ પ્રસ્તાવિત કરવા માટે.
  • ઇમ્યુનિટી વધારાનું બાળકો હળદરવાળું દૂધ અને પ્રાર્થનાત્મક જડબત્તીનો ઉકાળો કોવિડ સંક્રમણ લક્ષણો બાળકોના આયુર્વેદિક સમયગાળાની નિષ્ફળતાની રજૂઆત.
  • બાળકોની પૂરતી ઉંઘ લેવી અને સરળ પચી તેણીને ભોજન લેવો યોગ્ય છે. ગાઇડ કેલેનીના બાળકોના રમતનું સ્થાન, પલંગ, કપડાં અને રમકડાં રોજના સનિટનિટાઈઝ થયેલ સુવિધાઓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *