આર્થિક કમર ભાંગી: રાજકોટમાં કોચિંગ ક્લાસ સંચાલકો રસ્તા પર, 15 મહિનાથી ધંધો બંધ, કહ્યું- 16 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓની SOP સાથે અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપો

આર્થિક કમર ભાંગી: રાજકોટમાં કોચિંગ ક્લાસ સંચાલકો રસ્તા પર, 15 મહિનાથી ધંધો બંધ, કહ્યું- 16 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓની SOP સાથે અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપો

Spread the love

કોચિંગ ક્લાસના એડ્મકોએ ક્લેક્ટરને હેડનપત્ર પાઠવશે.

  • કોચિંગ ક્લાસ બંધ ડેટાના રાજ્યમાં 15 લાખ લોકોની આશ્ચર્યજનક મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે

કોરોનાના પરિણામે કોચિંગ ક્લાસ છેલ્લા 15 મહિનાથી બંધ છે. આધીન એડ્કોની આર્થિક મથક કથળી છે. આજે ટ્યુશન ક્લાસ એસોસિએશસ દ્વારા આર્થિક પેકેજની સાથે શહેર ક્લેક્ટરને પાદવી પાઠવી 16 વર્ષીય સમયગાળાની પડોશી એસ.પી. પ્રોપ પ્રોપર્ટી ટેક્સ અને વીજબીલ પણ માફ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. રાજ્યમાં 1 લાખ કોચિંગ ક્લાસ સાથે 15 લાખ લોકો જોડાયેલા છે.

સરકાર 15 હજાર મેસેજ અને 16 હજાર ઇમેઇલ કરે છે
ગુજરાત ફેડરેશન ેફ એકેડેમિક એસોસિએશન અને કોચિંગ ક્લાસ એસોસિએશન દ્વારા સરકારી સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ એજ્યુકેશન થઈ શકે છે. તેઓએ કહ્યું, સમગ્ર ક્ષેત્રમાં 1 લાખથી વધુ કચિંગ ક્લાસનો વિસ્તાર છે. કોચિંગ ક્લાસ બંધ તાત્કાલીક 15 લાખ લોકોની મુલાકાત આર્થિક મુશ્કેલી છે. કોચિંગ ક્લાસીસ ત્વરિત ખોલવા સરકારી ક માંગન છે. સરકારના 15 હજાર કેસ મેસેજ અને 16 હજાર જેટલા મેઇલ ઇમેઇલ દ્વારા સરકારી મૌન છે. આથી કોચિંગ ક્લાસના આત્મવિશ્વાસ રોષ ભગતક્યો છે.

ટ્યુશન ક્લાસિનાના સંચાલક ધર્મેશ ચગગ.

સરકાર અમને છૂટછાટ આપે છે 100 ટકા અમે એસ.ઓ.પી. ના પાલન કરી રહ્યા છીએ: સંચાલક
ટમાંટમાંટમાં રાજકોટમાં સંચાલ  છેલ્લા. .ઢ………………… ચંદ્ર કોરોના હળવો પડકાર તમામ રસાયણ અનલોક થાય છે? તે મૂળ શિક્ષણની કક્ષાની પ્રથાઓ છે જેમ કે અમે આ સ્તર ઉંચુ લાવીએ. સરકાર અમારી છઠ્ઠાઓ હોય તો 100 ટકા અમે ગાઈડ કેલેનિનનું પાલન કરી શકીએ છીએ. અમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય વિના પ્રયાસો અને સંકેત પૂર્ણ 100% ધ્યાન કેન્દ્રિત સ્થળો. ભલે 50 ટકા સંખ્યા સાથે છૂટછાટ પણ લેવામાં આવે છે અમને ક્લાસિસ ચાલુ રાખો.

ટ્યુશન ક્લાસિનાના સ્મિત લિંબીયા.

ટ્યુશન ક્લાસિનાના સ્મિત લિંબીયા.

ઘરની ચાલી ચાલે છે: બને છે
પ્રાર્થના ટ્યુશન ક્લાસિનાના સ્મિટ લિંબીસિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે વૈશ્વિક સુખી સ્થળો છે કે જ્યારે સાહેબને બોલાવો 15 મહિનાની સૈન્યકાળ બંધ છે. અમારા મહિલા સભ્યોમાં કોરોના આવ્યા. અમે બાચર કરીએ ત્યાં પણ પુરીએ છીએ. હવે અમારી વાત છે. એક ધ્યાન આકરે છે. 15 મહિનાની રસાયણ બંધ જગ્યા અને ટ્યુશન ક્લાસના ભાડા ભરી કાંટા નથી. ઘરની ચાલી ચાલે છે. અમારા સરકાર એટલી જ વિંતી છે, નાના બાળકો પણ નથી જેણીના 16 વર્ષ ઉપરથી ધોવાઇ ગયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *