અમેરિકા: રાતે 11 વાગ્યે ચોરે કપલના ઘરમાં ઘૂસણખોરી કરી, ચોરી કરવાને બદલે શૉવર લેવાનું પસંદ કરતાં જ માલિકે તેને દબોચી લીધો

અમેરિકા: રાતે 11 વાગ્યે ચોરે કપલના ઘરમાં ઘૂસણખોરી કરી, ચોરી કરવાને બદલે શૉવર લેવાનું પસંદ કરતાં જ માલિકે તેને દબોચી લીધો

Spread the love
  • ખાતરપાડુ રાત્રે દંપતીના ઘરે તૂટી જાય છે અને એક શાવર લે છે, માલિક સ્પોટ્સ તેને ટુવેલમાં લપેટી
  • કેલિફોર્નિયાના મીડ વિસ્ટા સ્વિનાની યોજનાનું વિચિત્ર પ્રસંગ છે
  • સ્ટીવની પત્ની બાથરૂમમાંથી અવાજ આવે છે અને સ્ટીવને ઘંઘે જગડો છે
  • બાથરૂમની બહાર ટૉવેલ લેપ્ટીન ેલાભેલા ચોરને જોડાયેલા સ્ટીવ પણ ચોક્કી ગઈ

અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં એક વિચિત્ર ઘટના બની રહી છે. મીડ વિસ્તાના એક વર્ગ ચોર ચોરી કરવી. ઘરની માલીક પણ થાય છે. ચોરી બદલો ચોરને ખબર નથી સૂચના આપી કાગળ બાથરુને શાવર લેસ્ટર પસંદ કરો. શાવરના અવાજથી ઘરેલુ માલિક જાગૃતિ અને તે ગન પોઇન્ટ પર દબોચી સ્થિતિ.

આ ઘટના સ્ટિવ બાયરના વર્ગ છે. સ્ટીવ રાતે ઊંઘમાં અને તેની પત્ની ટીવી જોવાનું શરૂ કર્યું. પત્ની ઉપરના રૂટ્સ પર કોઈ અવાજ કરશે નહીં અને સ્ટીવનો જગાડો. સ્ટીવ ધ્યાન પર ધ્યાન આપ્યું નથી.

સ્ટીવ ગન પોઇન્ટ પર ચોરેન બેસાડી રાખ્યો છે

સ્ટીવ ગન પોઇન્ટ પર ચોરેન બેસાડી રાખ્યો છે

કોઈ અજાણી વ્યક્તિની હાજરીની સ્ટીવ પહેલાંની સેફટી માટેનું પુસ્તક અપીલ પ્રખ્યાત. ભંડુક તેની સાથે ગયો જ્યારે ચોથ બાથરૂમની બહાર ટૉવેલ લપેટીને હતોભો કર્યો.

સ્ટીવના ગાર્ડનનો સિરામિક દરવાજો તોડી ચોર વર્ગ ઘુસ્યો છે

સ્ટીવના ગાર્ડનનો સિરામિક દરવાજો તોડી ચોર વર્ગ ઘુસ્યો છે

સ્ટિવના વર્ગ ચોરી કરો યુવક 25 વર્ષ. સ્ટીવે પોલીસ બોલાવટનો જથ્થો સમારોહ કરવો. જ્યાં સુધી પોલીસ બંદોબસ્ત છે ત્યાં સુધી સ્ટાઈવ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *