અકસ્માત: વલ્લભીપુર-ધંધુકા હાઈવે પર ટેન્કર-જીપ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઇ, કોઇ જાનહાની નહી

અકસ્માત: વલ્લભીપુર-ધંધુકા હાઈવે પર ટેન્કર-જીપ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઇ, કોઇ જાનહાની નહી

Spread the love
  • બધા મુસાફરોનો ચમત્કાર બચાવ થયો

ભાવનગર ગાંધી વલ્લભીપુર નામનો ટેન્કર નંબર અને પેસેન્જર જીપ વચ્ચે અકસ્માત સર્જી. બંને બંને…….. જયારે મુસાફરોને કોઈ ઇજા મળી નથી.

ટેન્કર ચોક અને મુસાફરો ભરેલી તુફાન જીપ વચ્ચે અકસ્માત સર્જી

ભાવનગર ગાંધી વલ્લભીપુર-ધંધૂલ હાઈવે પરના કેટલાક વિસ્તારો, ઝોન લોક મુખે કુટુંબના પત્રો છે. આ ઝોન વારગનવાર ખમખ્વાર અકસ્માત સર્જાતા છે. આજે સવારે વલ્લભીપુર -ધંધા હાઈવે પર વલ્લભીપુરથી સમય દૂર પ્રગટેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો સિમેન્ટ મિક્સર ટેન્કર સ્થળ અને મુસાફરો ભરેલી તુફાન જીપ વચ્ચે અકસ્માત સર્જરી છે.

અકસ્માત સર્ટર વાહન ચાલકો વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા

જીપ રોડ પર પલ્ટી ખાઈ ગઈ. આ નિર્માણમાં વાહનોની ગતિ નિયંત્રિત છે અને તે સમયે જાનહાનિ તિતી આવી હતી અને ઉતારુને કોઈ ખાસ ઇજા ન મળી. પરંતુ એકવાર વાહનનો વ્યવહારક તાપમાન આ અકસ્માતનો તબક્કો સમય માટે રોડપર ટ્રાફિક જામ સર્વે છે. આ બનાવની જાણ વલ્લભીપુર પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ કફલો ઘટના સ્થળે ગઈ હતી. અને ફરી વાહનો રોડપરથી હટવી ટ્રાફિક પૂર્વવત છે. અને અકસ્માત સર્વર વાહન ચાલકો વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા હાથ ધરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *