સુવિધામાં વધારો: વડોદરા પાલિકાને ડ્રેનેજ ચેમ્‍બરની સફાઇ કામગીરી માટે સૌર ઊર્જા સંચાલિત હાઈટેક રોબોટિક ક્લિનિંગ મશીન અર્પણ

સુવિધામાં વધારો: વડોદરા પાલિકાને ડ્રેનેજ ચેમ્‍બરની સફાઇ કામગીરી માટે સૌર ઊર્જા સંચાલિત હાઈટેક રોબોટિક ક્લિનિંગ મશીન અર્પણ

Spread the love

સંશોધન 12 બીજા સ્થાને હાનિકારક ગેસને માન્યતા પ્રાપ્ત સ્થળ સેન્‍સસર લઘુચિત્ર છે.

  • ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડે મહાનગરપાલિકા મશીન ઉપલબ્ધ કરાવ્યું

ગુજરાત ઊર્જા ડેવલપમેન્ટ નિગમ લિમિટેડ દ્વારા આજરોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા ડ્રેનેજ ચેમ્પબરની સફાઇ કાર્યકારી ટેક્નોલોજીના ઇનોવેશન થકી વધુ સરળ, ઝડપી અને સુરક્ષિત રીતે મળી આવી છે. તે અદ્યતન તકનીકી સજ્જ સૌર ઊર્જા સંચાલિત રોબોટિક ક્લિનિંગ મશીનરી તેના વહન માટે ઇલેક્ટ્રિક ગાડી ઉપલબ્ધી કરચોરી છે.

મહાનગરપાલિકા મશીન સુપ્રિત કર
રોબોટિક કલીંગ મશીનરી જ્યુવીનાલના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શાહમિના હુસન, આઇ.એફ.એસ. હસિત વડોદરા મ્‍યુનિસિપલ ક .ર્પોરેશન એડી.સિટીટી એન્‍જિનિયર સ્‍લેશીશ નાયકણે સુપ્રિત થયેલ. આ અનુસંધાનમાં બે મહાનુભાવો ઉપરાંત ગુજરાત સી.એસ.એસ. થોથોરિટીના રેનિધિ, જ્યુવિનાલ કંપની સેક્રેટરી પાર્થિવ ભટ્ટ બસ રોબોટિક મશીન બનાવતી ક્લબ ફર્સ્ટિટ રોબોટિક્સના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ભુવનેશ મિશ્રા ઉપસિદ્ધ અહેવાલો.

મશીન 15 મીટર ઊંડે ડ્રેનેજ ચેમ્બર, જી 100 કિલો સુધી કચરો ગેગોગો તે ચેમ્બરમાં એક દિવસ સફાઇ કરી શકે છે.

મશીન 15 મીટર ઊંડે ડ્રેનેજ ચેમ્બર, જી 100 કિલો સુધી કચરો ગેગોગો તે ચેમ્બરમાં એક દિવસ સફાઇ કરી શકે છે.

મિક ઇન ઈન્ડિઆ અંતરગત મશીનરી બાંધકામ
મશીનરી સ્કીવ્ચિચ ભારત મિશન ‘અંતર્ગત કાર્યનિર્ધારણ કેન્દ્રિય કામગીરી વધુ વેગ્નન્ટ ડ્રેસ અને ગટર ચેમ્બરની સફાઇ જૂની પ્રણાલીકાઇને બદલાયેલી મશીનિંગ મશીન વડે ખૂબ આસાનીથી, ઝડપી અને ચોક્સી સાથે વધુ સુરક્ષિત બનાવવામાં આવી છે. આ રોબોટિક કલીંગ મશીનરી જયપુર સ્મિથેટેડ ક્લબ ફર્સ્ટડ રોબોટીકસ પ્રા.લી. ‘મેઇક ઇન ઇન્ડીયા’ દ્વારા અંતર્ગત શોધાયેલ છે. જેનું નામ ઝેના 6.0 ચર્ચાય છે.

મશીનરી વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન એડી.

મશીનરી વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન એડી.

રોબોટિક ક્લિનિંગ રેડીલો વિશે
મશીન મશીન સૌર ઊર્જા સંચાલિત બેટરી કરામેરાથી સંજ્ કરેલા થયેલ છે, જ્યારે તે દરેક વાતાવરણમાં કામચલાઉ ધોરણે કરી શકાય છે, વોટરપ્રૂફ છે, એકવાર ચાર્જ દ્વારા લેવામાં આવે છે તે પછીની સવારની અસ્થાયી સ્થિતિ છે, 15 મીટર ઊંડે ડ્રેનેજ ચેમ્બરમાં જ 100 કિલો દૂર કચ્છ ગેલોગોનો ચેમ્બર આવે છે સફાઇ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત આશ્ચર્યજનક 12 અવિભાજક અનુભવ હાનિકારક ગેસને જોઇ શકાય તેવા સંવેદક સેન્સર લઘુચિહ્ન સ્થળો છે, જ્યારે ડ્રેનેજ ચેમ્બરના કામચલાઉ સમયગાળાની સફાઇ કામગીરી વધુ સુરક્ષિત છે. સદર પ્રવાને લશ્કરી એચ.ડી. કેમેરાથી રાત્રે પણ સફળ કામગીરી હાથ ધરી શકાશે. ઉપરાંત જી.પી.એસ. અને જી.એસ.એમ. તકનીકી સ્થાને મશીનરી કંઈપણ જગ્‍યાએથી ટ્રેક પણ કરી શકાય છે.

મશીનરી સૌર ઊર્જા સંચાલિત બેટરી ક કેમેરાથી સંજ્ છેા છે.

મશીનરી સૌર ઊર્જા સંચાલિત બેટરી ક કેમેરાથી સંજ્ છેા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *