સહયોગ: વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીનું સોશિયલ વર્ક ફેકલ્ટીના પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કોરોનાકાળમાં દાન મળેલી વસ્તુઓ જરૂરીયાત મંદ સુધી પહોંચાડાઈ

સહયોગ: વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીનું સોશિયલ વર્ક ફેકલ્ટીના પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કોરોનાકાળમાં દાન મળેલી વસ્તુઓ જરૂરીયાત મંદ સુધી પહોંચાડાઈ

Spread the love
  • વડોદરાની એમ.એસ. યુનિવર્સિટીના સોશ્યલ વર્ક ફેકલ્ટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કોરોના સમયગાળા દરમિયાન દાન કરાયેલ વસ્તુઓ જરૂરીયાતમંદોને પહોંચાડવામાં આવી હતી.

પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત માનસિક તાલીમ પણ માર્ગદર્શિકાઓ છે.

  • રાશન કીટ્સ, માસ્ક, સેનિટિરાઇઝર, ક્સક્સિમીટર, ટૂંકી તબીબી સાધનો

વડોદરા એમ.એસ. યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી સોફ સોશ્યલ વર્ક દ્વારા તાજેતરમાં ‘સેતુ – સહાયનલાઇન સહાય કેન્દ્ર’ કોવિડ મહા અકસ્માતની સારવાર અને સહાય માટે વન સ્ટોપ સેંટર (કોવિડ -19 રિસ્પોન્સ ફિલ્ડ એકશન પ્રોજેક્ટ) પ્રોજેક્ટ લોન્ડ થયેલ છે. ફેકલ્ટી સોફ સોશ્યલ વર્કના આ પ્રોજેક્ટ સહાયક સૂચક માટે આજે નેશનલ બેરિંગ કંપની લિ. સાવલી દ્વારા સેતુ પ્રોજેકટ 10 કકમીમીટર, 10 થર્મિમીટર, 20 વેપર મશીનિંગ, 10 લિટર સેનિટિઝર, 300 માસ્ક અને 2 ડ્રાઇવર્સ સામેલ એમ્બ્યુલન્સ વનના દાનની રચના કરવામાં આવી છે. સેન્ટુ સહાયકેન્દ્ર દ્વારા દાન, રાશન કીટ્સ, માસ્ક, સેનિટાઇઝર, ક્સક્સિમીટર, સમયની તબીબી સાધનો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે અને જરૂરીયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચ્યા છે.

છ સેવાઓ સમાવેશ થાય છે
સેન્ટુ સહાયનલાઇન સહાય કેન્દ્ર દ્વારા 6 તબીબી સારવારની માહિતી અને લોકોની વચ્ચે દર્દીઓની હોસ્પિટલો, ફાર્મસી, િક્સિજન સિલિટર, કોન્સેન્ટ્રેટર, લેબોરેટરી, કોવિડ કેસ, તપાસ, તપાસની તપાસ, દર્દીની તપાસ વિશેની માહિતી સૂચવવામાં આવી છે. સેન્ટુ સહાયનલાઇન સહાય કેન્દ્ર દ્વારા દાન, રાશન કીટ્સ, માસ્ક, સેનિટાઇઝર, ક્સક્સિમીટર, સમયની તબીબી સાધનો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે અને આવશ્યક લોકો દૂર સુધી પહોંચી ગયા છે. લોકોના પ્રશ્નો જેવા કે શુક્ર, પેઈડ ટિફિન સેવાઓ, સ્ટાઈલ કેર સંસ્થાઓ, અનુસરણ સેવાઓ, ફોલો સર્વિસિસ, સરકારી યોજનાઓ, દૈનિક આશીકિતિઓમાં હોમ ક્વરેરેન્ટાઇન પરિવારોની શોધખોળ સહાયતા, અનાથ કક્ષાના સિંગલ પેરેંટ બાળકો માટે માર્ગદર્શનની કામગીરી છે.

દાનમાં મુલાકાત એમ્બ્યુલન્સ પણ તૈયાર કરેલ છે.

દાનમાં મુલાકાત એમ્બ્યુલન્સ પણ તૈયાર કરેલ છે.

માનસિક તન સમય માર્ગદર્શન અપાય છે
સેન્ટુ સહાયનલાઇન સહાય કેન્દ્ર પ્રોજેક્ટમાં કાઉન્સેલિંગની સેવા પણ ઉપલબ્ધ છે. જેમાં ફે. દ્વારા દ્વારા માર્ગ માર્ગ માર્ગ………………………………. બાળકો સાથેની આંદોલન અને સંવેદનશીલ રમતની પ્રેરણા રમત, પ્રેરણાત્મક વિડિઓઝ, શારીરિક પ્રાર્થનાઓ, માહિતીપ્રદ મનોરંજન અને ઘેન પટપ શૉ, માટીના ર્કકટ, ચિત્રકામ, કાગળ કામચલાઉ, ડાન્સ, મેમરી ગેમ ઇમ ફોટોગ્રાફ્સ થયા છે. જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેવાઓ માત્ર મ. સ. યુનિવર્સિટીના સ્ટાફને પુરીકૃત થયેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *