શિલ્પા શેટ્ટી એક પછી એક ફિલ્મો સાઇન કરી રહી છે

શિલ્પા શેટ્ટી એક પછી એક ફિલ્મો સાઇન કરી રહી છે

Spread the love


– વર્તમાન કાંઈ ત્રીજી ફિલ્મ સાઇન કરો

મુંબઇ: શિલ્પા શેટ્ટી લાંબી ગાડી રૂપેરી પડકાર ફરી છે. તે લગભગ ૧૩ વરસ સુધી ફિલ્મોથી દૂર થાય છે. પરંતુ તેના સેકન્ડ ઇનિંગ્સમાં શિલ્પા હવે એક પછી એક ફિલ્મો સાઇન કરી રહી છે. તે બે ફિલ્મોમાં અસ્થાયી કામ કરી શકે છે અને વર્તમાન જહાજનો તૃતીય ફિલ્મ સાઇન કરી શકે છે તેના સમાચાર છે.

રિપોર્ટ્સના શીર્ષક, શિલ્પા શેટ્ટી મલ્હોત્રાની આવનારી ફિલ્ટર કામચલાઉ છે. આ ફિલ્મ સાઇન પ્રખ્યાત ચર્ચાઓ છે. આ એક પ્રધાન ફિલ્મ છે, શિલ્પા છે અને મક્કમ વિચારે છે રાષ્ટ્રીય રોલ જોવા છે. આ ફિલ્મ પ્રોડકશન સ્ટેજ છે. આ વરસણા અંત સુધી આ ફ્લોર પર લાવવાની યોજના છે. ફિલ્મનું દિગ્દર્શન સોનલ જોશી છે તે પહેલાં ધૂમ ટુનું દિગ્દર્શન થયું.

શિલ્પાની આવનારી બે ફિલ્મો નિકમ્મા અને હંગામા ટુ જે મલ્ટિસ્ટાર ફિલ્મ છે. આ શિલ્પાને આ ફિલ્મો દ્વારા દર્શકોને ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયત્ન નથી. પરંતુ તે આ ત્રીજી ફિલ્મની પ્રસ્થાનની ફિલ્મના ચિત્રની કમબેક ફિલ્મ તરીકે ગણેશ છે. ફિલ્ તેનીમમાં…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *