વડોદરા:ડભોઇ રોડ સોમા તળાવની આસપાસની સોસાયટીમાં ગંદા પાણીના મુદ્દે સ્થાનિક રહીશો દ્વારા દેખાવો: સૂત્રોચ્ચાર

વડોદરા:ડભોઇ રોડ સોમા તળાવની આસપાસની સોસાયટીમાં ગંદા પાણીના મુદ્દે સ્થાનિક રહીશો દ્વારા દેખાવો: સૂત્રોચ્ચાર

Spread the love

વડોદરા, તા .12 જુન 2021, શનિવાર

વડોદરા શહેર ડભોરોડ સોમા તળાવમાં આવતા સોસાયટીમાં છેલ્લા ચાર માસની ધરપકડ થઈ છે જે અવારનવાર વોર્ડ કાકસા રજિયાતો હોઈ શકે છે, જેનો કોઇ સમાધાન નથી.

ડભોઇ રોડ સોમા તળાવના સમયગાળામાં વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી સમાવિષ્ટ છે આજુબાજુની કૃષિક્ષેત્રમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પીવાના પાણીમાં પાણીનો અભાવ જોવા મળતો હતો અને દુર્ગંધમાં પણ મેરેજ હોઇ શકે તેવી પરિસ્થિતિ રજૂ થતી નહોતી.

ગઈકાલે સ્થાનિક કાશ્મીર ભેગા થતાં તંત્ર દ્વારા રોષ થલવોની અને સૂત્રોચારીઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ પાણી દ્વારા પાણીની નિરાકરણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોરોનાની મહાત્મામાં લોકોનો અનુભવ થયો છે, જ્યારે તેણીને પાણીની લંબાઈ મળી આવી છે, જે સોસાયટીમાં આવી છે. રોગોનામાં હાલાકી ભોગવી શ્વેત કૃષિની સંસ્થા દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે જલ્દી ટાંકાનું કોઈ કેન્દ્રિય કાર્યાલય ન હતું, જ્યારે હંગામોની એક સાથે ચિમકી મળી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *