વડોદરા: સંજય નગર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓને નવ મહિનાથી ભાડું નહીં ચૂકવાતા ધરણા

વડોદરા: સંજય નગર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓને નવ મહિનાથી ભાડું નહીં ચૂકવાતા ધરણા

Spread the love

વડોદરા, તા .11 જુન 2021, શુક્રવાર

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા રસીયા સંઘ્યાગણી ઝૂંપડપ્ટિ તૂટી ખુલીની લોકસભામાં પ્રગતિની યોજના અમલમાં આવી હતી, તે રાવપુરા હાઉસિંગની િસફિસમાં ધાર્મિક સમાજ દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.

વડોદરા શહેર રશિયા રિંગરોડ પર નજીકના સંજય નગર ઝુપડપ્ટિ તોડી પ્રસ્તાવનાની યોજના અમ અમિત થઈ ગઈ હતી, બિલ્ડરની વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો હતો.

પ્રધાનસ્થાન યોજના યોજનાઓનો વિવાદ આજના સમયમાં ગરીબ ઝુપડા વાસકોને ભાડેથી મકાનમાં રાખવો પડ્યો છે, જ્યારે દર મહિને કોર્પોરેશન દ્વારા છૂટા ચૂકવવામાં આવે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી માસિક ખર્ચ કરવામાં આવતો નથી.

અગાઉના સંજય નગરે ભાવિ રહેવાના કલાકારો બિલ્ડરની િસફિસમાં પણ તોડફોડ થઈ હતી, પરંતુ એક મહિનામાં એક મહિનાનો સમય પસાર થઈ રહ્યો હતો.

રશિયાના પ્રધાનમંત્રી બાબતોની યોજનાઓના લાભો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલ્યા ગયા હતા, પરંતુ તે સમયે મકાન બન્યા ન હતા, જ્યારે એકવાર સંજય નર્ણા ઝુપડા વાસીઓના લગ્ન રાવપુરા હાઉસિંગ વિભાગની કચેરી આવી ગઈ હતી અને ધરથણ થઈ હતી. હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *