વડોદરા: છ મહિના બાદ શુક્રવારી બજાર ભરાતા કોરોનાની ગાઇડ લાઇનનો ભંગ થતાં બંધ કરાવ્યું

વડોદરા: છ મહિના બાદ શુક્રવારી બજાર ભરાતા કોરોનાની ગાઇડ લાઇનનો ભંગ થતાં બંધ કરાવ્યું

Spread the love

વડોદરા, તા .11 જુન 2021, શુક્રવાર

વડોદરા શહેર ભુતીદિજાપા અને હાથીખાનાની ધરતી શુક્રવારી બજારમાં લાંબા સમય પછી લોકોની ભીડ જમીનો જોવા મળી રહી છે, કોરોનાની ગાઇડ લાઇનનો બનાવ બન્યો હતો. ભગવાન વિચારણા વડોદરા કોર્પોરેશને શુક્રવારી બજાર તાત્કાલિક બંધ કરાવ્યા.

વડોદરા શહેરમાં ફતેપુરા મેઇન રોડ ઉપર વર્ષોથી શુક્રવારી બજાર ભરાતા પરંતુ ટ્રાફિકની સમસ્યાનો આરંભ થયો હતો જ્યારે સ્થળાંતર પુનર્વસન થયું હતું, જ્યાં પણ આવી ઘટનાઓનો અનુભવ થયો હતો.

શુક્રવારી માર્કેટમાં ભારે ભીડ નિર્દેશોમાં વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા કોરોના મહાકાય પછીના છેલ્લા છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન આ ઘટના બની હતી.

આજે ઘણા લાંબા સમય પછી શુક્રવારી બજાર ભટ્ટિજાપાથીની કાર્યવાહી કારેલીબાગ પાણીની ટંકીકી સુધી મુખ્ય લોકોની ભરાઈને લોકોની ભીડ ખરીદી માટે ઉમટી પડ્યાં હતાં.

શુક્રવારી બજારોમાં કોરોની ગાઇડ લાઇનનો બનાવટ ભંગ થયો હતો. આ વાર્તા ધ્યાનમાં લો ફરીવાર વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આજે શુક્રવારી બજાર બંધ કરાવી દીકરીઓ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *