મોટી મુશ્કેલી સર્જાઈ: વિદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે કોવેક્સિન બની આફત, WHO મંજૂરી આપે પછી જ માન્ય ઠરશે

મોટી મુશ્કેલી સર્જાઈ: વિદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે કોવેક્સિન બની આફત, WHO મંજૂરી આપે પછી જ માન્ય ઠરશે

Spread the love

કોવેક્સિનિ ફાઇલ તસવીર.

  • જે વેએ કોવેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ સમય હતો જ્યારે બીજો ડોઝ લેવો

અમદાવાદી અભ્યાસ માટે વિદેશી જવાબો વિદ્યાર્થીઓ માટે કોવેક્સિની આર્થ સર્જી છે. વિજ્માંાન કોવેક્સિનને ચ મંજૂરીતા નથી. ડબ્લ્યુએચિયન ચોરી પછી વિંડોમાં માન્ય ઠરાશે. શહેરના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ કોવેક્સિન પ્રથમ ડોઝની મુલાકાત લે છે. તેમના નામનો કોવેક્સિન લીધા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. જુલાઈમાં અભ્યાસ માટે વિધિ જથ્થો જુલાઈ જુડા પ્રાદેશિક ક કોલેલેજોમાં લ લાકણી ફી ભરી દીધી છે. પહેલી વાર વિવાદિત વિદ્યાર્થીઓ માટે મુશ્કેલીનો અનુભવ થાય છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને 18 લાખ ડોલરની ફીની ભલામણ કરવામાં આવે છે. હવે વેક્સિને તેના અભ્યાસ માટે વિનંતી કરી શકશે નહીં, પરંતુ કોઈ પણ પરીક્ષા આપશે નહીં. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કશનર્પોરેશનના આંકડા મુજબ, અમદાવાદ શહેરમાં 18 થી 44 વડિથનાના આશરે 60 હજાર લોકો પ્રથમ ડોઝ અને 15 હજાર લોકો બેજો ડોઝ સ્થળ છે.

કેનેડામાં કોવેક્સિન માન્યતા અપાઈ નથી
વૈભવ પંચાલે કેનેડા ફાઇનાન્સ સર્વિસમેન્ટ અપપ્લે થયા, કોઈની જાહેરાત નહીં થઈ શકે તે પહેલાં કોઝક્સિનનો પ્રારંભિક ડોઝ રહ્યો હતો. આજે બીજો ડોઝ પણ સ્થળ છે. હવે ખ્યાલ પર ક કેનેડામાં કોવેક્સિન માન્યતા નથી. અંતરસુધી વિદેશ અભ્યાસ માટે 18 લાખ ખર્ચ કરવામાં આવે છે. હવે જો આટલી ખર્ચ થઈ રહ્યો છે ત્યારે પણ કોઈ ભણતર ચાલુ નથી. અમારા ગ્રુપમાં ઘણા બધા લોકો વેક્સિનની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે છે. કોઈ નિર્ણય લેવો.

કોરોના આવ્યા, 3 મહિના પછી પ્રારંભિક ડોઝ
બંસી પટેલે કોરોના આવ્યા. 15 મી મેના દિવસની રિપોર્ટ નેગેટિવ છે. નિયમિત રીતે ત્રીજા મહિના પછી વેક્સિનનો સંપર્ક કરો. બંસીને સપ્ટેમ્બર મહિનાના કેનેડા જવાબો છે. કેનેડા જવાબો પહેલા ડોઝ લેવો જરૂરી છે, પરંતુ હવે ઓનલાઇનનલાઇન સ્લોટ સ્થાન નથી. તેથી હવે કેનેડા જવાબો શું આશ્ચર્યજનક ભારે અસમંજસ સ્થિતિ સર્ਾਸઇ છે.

પ્રશ્નો તજ્જ્ઞો પ્રશ્નો પૂછે છે

  • કોરોના પોઝીટીવ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ હવે છેલ્લા મહિનાઓ સુધી વેક્સિન નહીં હોય. આ સત્ર સપ્ટેમ્બરમાં ફ્લાઇટ્સ છે, તો આ સ્થિતિમાં ત્રીજા મહિનામાં વેક્સિના બે ડોઝ કાઇઝ મળી શકે છે.
  • જે સંતો બે ડોઝના સ્થાને રહે છે તે પહેલા કેવી રીતે મેનેજ કરો છો.
  • પહેલી ડોઝ કોવેક્સિનની સ્થિતિ છે અને હવે તમે જાણો છો કે અહીંની પરિસ્થિતિમાં કોઈ માન્યતા નથી, પરંતુ કોઈ બીજી બાજુ મળી શકશે નહીં
  • પહેલી ડોઝ કોવેક્સિનનો લગ્ન પ્રસંગ છે, હવે કોવેક્સિન વિદેશી માન્યતા પણ નથી, જો બેઝ ડોઝ કોવિશિલ્ડનો ફોટો નહીં હોય.
  • અમદાવાદી કોવેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝનો પ્રભાવ છે, જે તે દેશમાં પ્રખ્યાત વેક્સિન ડોઝમાં નથી હોતો.
  • વિભિન્ન વેક્સિન 3 ડોઝ લેવાય નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *