મનોજ બાજપાયીએ ધ ફેમિલી મેન ટુ માટે રૂપિયા દસ કરોડ ચાર્જ કર્યા

મનોજ બાજપાયીએ ધ ફેમિલી મેન ટુ માટે રૂપિયા દસ કરોડ ચાર્જ કર્યા

Spread the love


– જ્યારે અસ્નેત્રી સામનાથા અકીનીનેઉનાઉમેડાટેન-ચોર મેદાનની મહેનતાને નહીં

મુંબઇ: ટીટી પ્લેટફોર્મ હરનફળ ભરી ઘટના છે. એક ચડિયાતા વેબ શોપ અને ફિલ્મો જોઈ શકાય છે. મનોજ બાજપાયની લોકપ્રિય સીરીઝ ધ ફેમિલી મેન ટુ પણ રિલીઝ અગ્નિ છે.

આ સિરીઝેન સમાચારો છે, મનોજ બાજપાયની આ ફિલ્મ માટે સાઉદી દશામાં રહેતી મહેન્દ્રના પુસ્તક સંદેશાઓ છે. આ એક એકશન ડ્રામા સીરીઝ છે મનોજ શ્રીકાંત તિવારી ભૂમિકા ભજવી શોધી. જે એક ફેમિલીન રહેવા સાથે સિક્રેટ એજન્ટ પણ છે જે નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી છે સિક્રેટ એજન્ટ.

મનોજ આખું મહેમાનૃષ્ટ સિરીઝના સર્કકે જણાવ્યું હતું.

આ સિરીઝ દ્વારા દક્ષિણની વસાહતી સામુન્યાઅકિનિની સાઉદીન-ચાર પરિસ્થિતી ચુકવણી થઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *