કોરોના રાજકોટ LIVE: પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 42447 પર પહોંચી, 671 દર્દી સારવાર હેઠળ, સિવિલે કોરોનાની જેમ જ મ્યુકોરમાઈકોસિસનો મૃત્યુઆંક છૂપાવવાનું શરૂ કર્યુ

કોરોના રાજકોટ LIVE: પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 42447 પર પહોંચી, 671 દર્દી સારવાર હેઠળ, સિવિલે કોરોનાની જેમ જ મ્યુકોરમાઈકોસિસનો મૃત્યુઆંક છૂપાવવાનું શરૂ કર્યુ

Spread the love

ફાઇલ તસ્વીર

  • મ્યુકોરમાઇકોસિના 700 ડાયાબિટીસ હેઠળ

કૃષ્ણ કોરોના કેસની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન ઘટીની સૂચિ છે. શહેરમાં અત્યાર સુધી પોઝીટીવ કેસની સંખ્યા 42447 જેટલી છે. અલગ હોસ્પિટલમાં 671 દર્દીઓની સારવાર હેઠળ છે. આજકાલ ગુરુવાર 18 ડિસેમ્બર કોરોનામુક્ત ડિસચાર્જ બન્યું હતું. રાજકોટ સિવીલ હોસ્પીટલે કોરોનાની જેમ હવે મ્યુકોરમાઇકોસિનાના મૃત્યુની છુપાવું સ્થાનાંતરણ શરૂ કર્યું છે.

મ્યુકોરમાઇકોસિસાના 700 દીદીની સારવાર
મ્યુકોરમૈકોસિનાના કેસની સૌથી વધુ નોંધણી કરવામાં આવી છે અને સૌથી વધુ કરવાનોપરેશન જશ પણ શિવિલ હોસ્પીટને ચૂકવણી કરી છે, પરંતુ હવે સિવિલે કોરોની છે, જેમ કે મ્યુકોરમૈકોસિના મૃતીંક છુપાવવાનું નામકરણ શરૂ થયું છે, અને છેલ્લા બે મહિનામાં કાલિના મ્યુકોરિકાસ્કીટની સારવાર દ્વારા કરવામાં આવી છે. અત્ય૦૦ જેટલા દર્દીઓમાં કરતા૦૦ કરતાં વધુ દર્દીઓ દાખલ થયા છે અને 700૦૦ જેટલા દર્દીઓની સારવાર અંતર્ગત આવી રહી છે, ત્યાંથી કોઈક વાર હિસાબ નથી.

મૃતાંક ઓછા જાહેર થાય છે તે ડેથ ડડિટ કમિટીવાળા હોય છે
મ્યુકેરમાઇકોસિનાના દર્દીઓનું મૃત્યુ થાય છે જ્યારે તેના પ્રિયદેવોને કવિડ પ્રોટોકોલની જેમ પ્લાસ્ટિક બેગમાં પેક તે સ્મશાન ગૃહપ્રાપ્તિ ચાલુ છે. મૃતાંક લોકોને જાહેર કરે તે માટે ડેથ ડડિટ કમિટિને પણ મ્યુકરમાઇકોસિસિમા કો-મોર્બિડિટી પર છે અને તે હવે જાહેર કરવામાં આવી નથી. સિવિલ સુપરિન્ટેન્ટ ડો. આર. એસ. ત્રિવેદી નામ મકરમૈકોસીસિસમાં સારવાર દરમ્યાન મૃત્યુ મૃત્યુ પામ્યા હતા અને તે દથ ડડિટ કમિટી કાલા મૃત્યુ મકર અને કાલા-મોર્બીડિથિસ્તો છે, જેની જાણ કરવામાં આવી છે, તેઓને ઉત્તર દેવાયો છે. લોકશાહી પૂર્વે કવિડ પોઝિટિવ રિટિનાની મૂર્તિની મૂર્તિનું નિર્માણ હવે થયું છે. પણ આંકડા છાપવી મૌન સીવી લીટ્સ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *