હિંમતને સલામ: જ્યોર્જિયાએ પોતાની જોડિયાં બહેન મેલિસાને બચાવવા મગરને પંચ માર્યા, ત્રણવાર મગરનાં હુમલાનો સામનો કરીને બહેનની જિંદગી બચાવી

હિંમતને સલામ: જ્યોર્જિયાએ પોતાની જોડિયાં બહેન મેલિસાને બચાવવા મગરને પંચ માર્યા, ત્રણવાર મગરનાં હુમલાનો સામનો કરીને બહેનની જિંદગી બચાવી

Spread the love
  • જ્યોર્જિયાએ તેની તળાવમાં મગરથી બચાવવા માટે તેની ટ્વિન સિસ્ટર મેલિસાને કેટલાંક ટાઇમ્સ મુક્કા માર્યા, ત્રણ વખત હુમલો કર્યો છે અને તેણીને નવી જિંદગી આપે છે.
  • બ્રિટિશ યુટિઓ મેક્સિકોમાં તળાવમાં બોટિંગની ઘટના બની રહી છે
  • જ્યોર્જિયા હો કમામેસમાં અને મેલિસાને હાથમાં ફ્રેક્ચર છે

સોશીયલ મીડિયામાં બે બ્રિટિશ જોડિયાં યુવતીઓનું બહાદૂરીના પાઠ ચાલુ છે. આ બહેનનો મેક્સિકોમાં મેક્સિકન ટૂની ટૂર ગઈકાલનો ઉપયોગ બોટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. મેલિસા સ્વિમિંગ કરવા તળાવમાં ઊતુ અને તે દરમિયાન મગરે એક હુમલો કર્યો. આ દરમિયાન એક બહેન મગરમાં મોસા પર જોરથી પંચના જીવ અને બે જીવ બચાવ્યો.

તળાવમાં મગર હોવાની વાત મેલિસા અજાણ
28 વર્ષીય મેલિસા અને જ્યોર્જિયા ઇંગ્લેન્ડની બર્કશાયરના બાવાસી છે. ટુની બે બહેનો બટિંગટિંગની મ માન ચાલુ રાખવી. મેલિસાને ખબર છે કે તળાવમાં મગર છે. તે બોટથી છત્રીઓ સ્વિમિંગ કરી રહી છે. તે દરમિયાન અચાનક મગર ગયો અને મેલિસા પર ત્રાપ મારી. મેલિસાની બુમો સહલિને જ્યોર્જિયા મગરિની નજીકનો સમય અને તેનો પંચ લવાસો. આ મગર મેલિસાને તરફ ખેંચી શકાય. જ્યોર્જિયા શેરીન મેલીસાના જીવંત બચાવ અને તે બોટ સુધી ચાલુ છે. મગર એ પછી પણ આ બ તરફટ તરફ આવો અને દર વખતે અ .ર્જિયા પંચ માને તે દૂર કરો.

આ ભયાનક પ્રવાસમાં બે જીવંત બચ્ચા પણ મેલિસાના માથામાં જાગતા હતા તે કમારીની સૃષ્ટિ અને જ્યોર્જિને હાથમાં ફ્રેક્ચર છે. તેના ફેફસાં પાણી ભરાય. આ ઘટના પછી ટૂર ગાઇડ ગાયબ ગયા છે. અત્યાર સુધી તે ફરાર છે. ઇન્ટરનેટ પર આ જોડિયા બહેનોની સ્ટોરી વેરલ થતાં યુઝર્સ તેમના હિંમતને વખાણ કરે છે ભૂલ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *