સોમનાથના દ્વાર ખુલશે: 11 જૂનથી સોમનાથ મંદિરમાં ભાવિકો દર્શન કરી શકશે, ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન પાસ મેળવીને જ દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરી શકશે

સોમનાથના દ્વાર ખુલશે: 11 જૂનથી સોમનાથ મંદિરમાં ભાવિકો દર્શન કરી શકશે, ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન પાસ મેળવીને જ દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરી શકશે

Spread the love

સોમનાથ મંદિર

  • મંદિર સવાર 7:30 થી 11:30 અને 12:30 થી 6:30 ખુલ્લું થયું
  • મંદિરની આરતીમાં ભાવિઓનો પ્રવેશ ન કરવો

રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનલોક પ્રક્રીયાને આગળ ધપાવતા મુદ્દાઓ વિશે નિર્ણય આજે જાહેર જાહેર કરવામાં આવે છે. રાજ્યના ધાર્મિક સ્થળો ખોલવા નવી ગ્રીનડલાઈન જાહેર કરી શકાય છે. જે મુજબ તા .11 જૂનથી જગવિવાદ સોમનાથ મંદિરના દર્શન ભાવિકો માટે વાનોોલસ્ટર નિર્ણય મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સોમનાથ મંદિરે સવારે 7:30 વાગ્યે રાત્રી 8 વાગ્યે ભાવિકો માટે ખુલ્લુ મંદિર. મંદિરમાં શનિવાર, બપોર અને સુપ્રસિની છેલ્લા સમયની ભાવિ સેવા પ્રસ્તાવના નોંધાયેલા છે જ્યારે બાકીનો સમય ભાવિકો ફરજીયાત અથવાનલાઇન અથવા પાસફલાઇન સંદેશાઓનું પરિણામ છે.

આજના સોમનાથ ટ્રસ્ટના સંપર્ક દિલીપ ચાવડા, વિજય ચાવડાની એક યાદીમાં જણાવાયું હતું કે, રાજ્ય સરકારની ગિરિદેશીની જેમ હતી .11 જુનૈના શ્રધ્ધાળુઓને સોમનાથના દ્વિતીય ચોકકસ સમયનો ગ્રીનડિઅન પ્રદર્શન માટે ખુલ્લો મૂકાયો હતો. ગાઈડડલાઈલિન પ્રમાણેના દર્શન માટે ભાવિકો માસ્ક ફરાજીયાતની પહેલી મુલાકાત, સંસ્થાનો અંતરમનની મુસાફરી, મંદિરની પ્રવેશદ્વાર નંબર ટેમ્પરેચર ચેક કરાવી, હાથ સેનેટાઈઝ દ્વારા લેવામાં આવતા પ્રવેશ પ્રવેશ. પરિસરમાં દેશ અંતરની જે ગોળ ગોળ ગોળ નિર્માણ થઈ રહી છે તે જ ભાવિકો ઉભા જગ્યાનો વિસ્તાર જવાબ આપે છે અને અંદર પણ કોઈ રેલીંગ થાય છે, પરંતુ તેવો દંડવત પ્રણમ નથી, ફક્ત તે જ પ્રદર્શન છે, જે તુરંત જ બહારનો ગાઇથી સીટી બહાર જવાનો જવાબ છે.

ઓનિસલ અથવાન અથવા લાઈફિસિન પાસ જુરીવધુમાં ભાવિકોના દર્શન માટે કસ્ટમ સીસ્ટમ અમલી સંગ્રહ છે. જે મુજબ ભાવિકો નનલાઈન અથવા લાઈફિસિન પાસ લવોવો ફરજિયાત છે. જેમાંનલાઈન પાસ ટ્રસ્ટની વેબસાઈટ www.somnav.org પરથી દર્શન સ્લોટની લીંક મુકિત રહી છે. જે લીંક દ્વારા લાઈક્ટોબરન બુક કરાવી પ્રદર્શન યોજાયેલ શકાશે.

જ્યારે લાઇનફલાઇન પાસ પરિસરના ભાવિકોના નામનો સમાવેશ થાય છે. તા .11 થી સવારે 7:30 થી 11:30 અને બપોરે 12:30 થી 6:30 વાગ્યે જ ભાવિકો દર્શન કરી શકે છે. મંદિરમાં સવાર 7, બપોરે 12 અને 7 વાગ્યે ત્રીજા સ્થાને રહીને ભાવિ મુલાકાત લો નહીં. દર્શન કરવા માટેનો સમય મર્યાદિતપણે બહાર નીકળવો વિટોનેલિન દર્શનનું બુકિંગ કરા સોમનાથ દર્શન હતું જે તે સમયે જોવા મળ્યું હતું, બેનજરૂરી વધુ પડકારો છે, જ્યારે સમયગાળાની સમાપ્તિ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *