વિશ્વના ટોપ અમીર ટેક્સ આપવામાં પાછળ: જેફ બેજોસ, એલન મસ્ક અને વોરેન બફેટની કુલ નેટવર્થ 34 લાખ કરોડ, જોકે ટેક્સ સૌથી ઓછો ચૂકવે છે, કોઈક વર્ષે તો બિલકુલ નહિ

વિશ્વના ટોપ અમીર ટેક્સ આપવામાં પાછળ: જેફ બેજોસ, એલન મસ્ક અને વોરેન બફેટની કુલ નેટવર્થ 34 લાખ કરોડ, જોકે ટેક્સ સૌથી ઓછો ચૂકવે છે, કોઈક વર્ષે તો બિલકુલ નહિ

Spread the love
  • જેફ બેઝોસ, એલન મસ્ક અને વોરન બફેટની કુલ ચોખ્ખી કિંમત 34 લાખ કરોડ રૂપિયા છે, જોકે, સૌથી ઓછા વેરા ભરનારાઓ, કોઈ પણ વર્ષમાં નથી.
  • 2014-18ના સમયગાળા દરમિયાન ધનિકોની કમાણી 29.96 લાખ પ્રવાસની સાઉદી ક રહીન

વિશ્વના ટોપ અમીરોમાં અતિલ એમેઝો ચેન સીઇઓ જેફ બેજોસ, ટેસ્લાના એલન મસ્ક, બ્લૂમબર્ગના માઇકલ બ્લૂમબર્ગ અને વર્કશાયર હેથવેના વોરેન બફેટનો સમાવેશ કરતો અમેરિકા 25 મોટા ભાગનો સામાન્ય યુનિક ટેક્સ છે. ન્યુઝ ર્ર્ગેનાઇજેશન પ્રોપબ્લિકાનો રિપોર્ટ  સૂચવે છે કે તે વર્ષનો વર્ષ છે જ્યારે તે ટેક્સ જ ચૂકવતો નથી. આ રિપોર્ટ મુજબ 2014-18ની વચ્ચે અમેરિકાની ટોપ -25 અબજપતિ ખૂબ ઓછી સંખ્યામાં ટેક્સ સ્થળ છે.

અમેરિકાની ટેક્સ એજન્સી ઇંટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ (આઈઆરએસ) ના દસ્તાવેજો મુજબ 2014-18 દરમિયાન ધનિકની કમાણી 29.96 લાખ જેટલી સાઉદી કોલસા હતી, જ્યારે ઈન્કુટ ટેક્સ ફક્ત 99 જ વારની લશ્કરી યાત્રા. એમેઝો સિને બેયોસોનીની વાત કરી હતી, તે 2007 માં ટેક્સનો સમય ન હતો, જ્યારે એક વર્ષ એમેઝોની મુલાકાતની વહેંચણીની કિંમત બેગણી થઈ.

આ અબજપતિની નેટવર્થ 34 લાખ લાખોની સંખ્યા પણ ટેક્સમાં આનાકાની
બેસો સિવાય ટેસ્લાના મસ્કે 2018 માં ટેક્સનો સમય નથી. 2014 થી 2018 ની વચ્ચેના લોકોના સંપર્કો 1.08 લાખ શહેરી પ્રવાસ પરંતુ ટેક્સ 3 હજાર જેટલી ચૂકવણી. બર્કશાયર હેથવેના સીઇઓ બફેટ 2014-2018 દરમિયાન 173 સમય ગોઠવણી ટસકસ ચૂકવણી. જ્યારે આ દરમ્યાનના સંપર્કો 1.77 લાખની આસપાસના સાઉદી પ્રવાસ. બ્લમબર્ગ ઈન્ડેક્સની જેમ ત્રણેની કુલ નેટવર્થ લગભગ 34 લાખ લોકોની સાઉદી છે.

જેફ બેજોસ 13.86 લાખ શહેરી
એલન મસ્ક 12.18 લાખ શહેરી
વોરેન બફેટ 7.95 લાખ શહેરી
કુલ લાખો શહેરી

ટેક્સ નિયમોની ખામીઓ ફાયદો ઉઠાવ્યો
૨૦૧૧ માં બેસોસિની નેટવર્થની હજાર હજાર હજારની સંખ્યા આવી, જ્યારે તેણીના બાળકોના નામ બે લાખ સાઉદીના ટેક્સ ક્રેડિટ પ્રખ્યાત થયા. પ્રોપ્બ્લિકાએ રિપોર્ટ ફોર્બ્સના આંકડા બનાવ્યાં છે. કહેવાતા આવ્યુ આમીરો અમેરિકા અમેરિકાની ટેક્સ સિસ્ટમ ખામણો ફાયદો ઉઠાવ્યો. તે બતાવી દીધુ છે, તે અમેરિકાની ટેક્ની સીમામાં નથી. તેમની કમાણી કંપની શેર, વેકેશન હોમ્સ, ય અનેટ અને બીજા રોકાણ છે, જે ટેક્સેબલ ઈન્કઅપ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *