વડોદરા શહેર નાગરવાડા દુષિત પાણીની સમસ્યા ત્રિશૂળ સ્થાનિક કાશ્મીર વહીવટી વોર્ડ નંબર 8 ની કચેરીમાં નાયબ કાર્ય પલક ઇજનેરની કેબિનમાં તોડફોડ થઈ

વડોદરા શહેર નાગરવાડા દુષિત પાણીની સમસ્યા ત્રિશૂળ સ્થાનિક કાશ્મીર વહીવટી વોર્ડ નંબર 8 ની કચેરીમાં નાયબ કાર્ય પલક ઇજનેરની કેબિનમાં તોડફોડ થઈ

Spread the love

 

વડોદરા, તા .10 જુન 2021, ગુરુવાર

વડોદરા શહેર નાગરવાડા દુષિત પાણીની સમસ્યા ત્રિશૂળ સ્થાનિક કાશ્મીર વહીવટી વોર્ડ નંબર 8 ની કચેરીમાં નાયબ કાર્ય પલક ઇજનેરની કેબિનમાં તોડફોડ થઈ ગઈ છે, પગલાની કચેરીમાં પોલીસ કાફલો ખડકી દેવાયા છે, જેમાં પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

વડોદરા શહેરના નાગરવાડા, માળી મહોલ્લો, સલાટવાડા અને બાવનચલ સમાવિષ્ટ છેલ્લા દ્વિતીય મહિનાની પવિત્ર પાણીની સમસ્યાનું દુર્ઘંધ થયું છે, ડ્રેનેજ મીશ્રીત پانیિત ઉપયોગ માટેનો વિસ્તાર છે, જેનો વિસ્તાર જીવલેણ બીકણમાં સપડાયા છે. પામ્યા છે દુષિત પાણીની સમસ્યાનું સ્થાનિય વિસ્તાર વહીવટી વ નંબરર્ડ નંબર ક ની કચેરીની અપરેલ લેખ લેખિત મૌખિક રજૂઆત છે તેના અધિકારીઓ દ્વારા સમસ્યાનું નિદાનકરણ સ્થિર ધાકિક માહિતી આપવામાં આવી છે, જ્યારે વધુ એક સ્થાનિક મહિલા નિપજતા વાયરલ વિસ્તારની પ્રવૃત્તિઓ સામે આવી છે. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર રામજી રબારીની કેબિને તોડફોડ કરી હતી, બનાવટ પગલું કારેલીબાગ પોલીસ મથકનો કાફલો ઘટનાસ્થળની દેવી ગઈ અને સ્થળ સંભાળી ગઈ. કચેરીની બહાર ટોચના વાળા લોકો ગાઇડ ઉપરના વાહનો પ્રભાવ પણ ખોરવાઈ ગયા.

સ્થાનિક ક્ષેત્રે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ફક્ત પાણીના ટેન્કરની રાહ જોવામાં આવે છે, પરંતુ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી સ્થાન હોતું નથી.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *