વડોદરા: કાશ્મીર તરફથી આવતી ટ્રેનમાં બે કાશ્મીરી પ્રવાસી ગન અને કારતૂસ સાથે ઝડપાયા

વડોદરા: કાશ્મીર તરફથી આવતી ટ્રેનમાં બે કાશ્મીરી પ્રવાસી ગન અને કારતૂસ સાથે ઝડપાયા

Spread the love

વડોદરા, તા .10 જુન 2021, ગુરુવાર

વડોદરા રેલવે સ્ટેશન ઉપર શરણાના સમયે સ્વરાજ એક્સપ્રેસ ટ્રેન નીચે ઉતરેલા બે કાશ્મીરી પ્રવાસીઓ બે દેશી ગન અને ચાર જીવતા કાર્ટૂસ અકસ્માત રેલવે બનેલી દીની ધરપકડ કરી શકતી હતી વધુ હાથ ધરી.

મહત્વની બાબતો રેલવે પોલીસની ખાસ ડ્રાઇવ દરમિયાન એસ.ઓ.જી. પોલીસ પ્લેટફોર્મ નંબર ઉપર જોવા મળી હતી તે જમ્મુ કાશ્મીરની મહિલા સ્વરાજ એક્સપ્રેસ ટ્રેનની નીચે ઉતરેલા બે કેસની હરકિત શ્‍ચિદ્‌ જનીમાઇની બનેલી ઘટનાની નોંધણી સામો ચેક દેવીની કર્તવ્ય ઘટના બની હતી. કાર્ટૂસ સર્યાઓ. આજના નામનો કોઈ આધાર નથી, એસ.ઓ.જી. અશ્મિરના રાજ્‍યોરીમાં રહેવું, જીતુરાજ ઈન્દુલાલ શર્મા અને સંજય નામની સિંઘની સંસ્‍કિત છે, જેનું નામ રેલ્વેની ગુનો નોંધવામાં આવ્‍યું છે, જે ગુનામાં રહેલી રિપોર્ટ અને નિકર અહેવાલ ચૌધરી છે. શોધખોળ શરૂ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *