લાફિંગ ગેસ ડિપ્રેશન દૂર કરશે: તમને હસાવનારો ગેસ હવે ડિપ્રેશન ભગાડશે, ડિપ્રેશનની દવા બેઅસર થતાં લોકો પર લાફિંગ ગેસે પોતાની અસર બતાવી

લાફિંગ ગેસ ડિપ્રેશન દૂર કરશે: તમને હસાવનારો ગેસ હવે ડિપ્રેશન ભગાડશે, ડિપ્રેશનની દવા બેઅસર થતાં લોકો પર લાફિંગ ગેસે પોતાની અસર બતાવી

Spread the love
  • અમેરિકાની શિકાગો યુનિવર્સિટી વૈજ્ઞાનિકોએ રિસર્ચ કરી હતી
  • સંશોધન વૈજ્ઞાનિકોને આશા કરતાં વધુ સારાવૈયા
  • રિસર્ચમાં દર્દરોની લાફિંગ ગેસ સુંઘઘાડી તેમના ડિપ્રેશન લેવલનું અવતરણ

ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે શિકાગો યુનિવર્સિટી વૈજ્ઞાનિકો નવી પદ્ધતિનો સંદર્ભ કાઢી છે. વૈજ્ઞાનિકો લાફિંગ ગેસ આર્થેથ નાઇટ્રસ ક્ક્સેસનીનો ઉપયોગ ડિસ્પેશનની સારવારનો સંદર્ભ કાઢી છે. વૈજ્ઞાનિકો બોલાવવાનું બંધ કરી રહ્યા છે. આ પદ્ધતિના લોકો પણ અસરકારક રીતે અસર કરે છે, પરંતુ તે અસરકારક રીતે જોવા મળતું નથી.

ઇમર્જન્સીમાં લાફિંગ ગેસોનો ઉપયોગ
વૈજ્ઞાનિકોના પ્રભાવિતો, દર્શકો 25% લાફિંગ ગેસ સુંઘ્ડ્ડ કરેલા છે. તે સામાન્ય આડેસર જોવા માટે આવે છે, પરંતુ સારવારની આશા કરતાં વધુ સમય સુધી પહોંચવામાં આવે છે. લાફિંગ ગેસનો ઉપયોગ દર્દીના દર્દીઓ પર પણ હોઈ શકે છે તે સમયની સારવાર હોવી જરૂરી છે.

25% ગેસની એકમાત્ર અસરકારક

રિસર્ચર અને એસિસ્ટિઓલોજીઓ પીટર નાગેલેને ફરીથી બોલાવવું, રિસર્ચમાં 24 ડિસેમ્બર 1 કલાક સુધી લાફિંગ ગેસ સુંઘાડ કરેલા. આ દરમિયાન નાઈટ્રસ ગેસનું લેવલ 25% અને 50% દ્વિતીય આયોજન. તપાસમાં મલુમ ચેલેન્કે 50% નાઇટ્રિસ ક્ક્સાઈડની સરખામણીએ 25% કોન્સન્ટ્રેશનવાળો ગેસ વધુ કારગર સાબિત થયા. આ. ઓછી…………

રિસર્ચર્સિણીય ભાગ, લાફિંગ ગેસોનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે અસ્થિથીસીયા સિવાય લરલ પ્રોબ્લેમ અને સર્જરીમાં દુષ્કર્મની રાહતનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

15% દર્દીઓમાં એકત્રીય અસરકારક અસર નથી

રિસોર્ચર ચાર્લ્સ કોનવે કહે છે, ડિપ્રેશનના સ્ત્રોતમાં 15% લોકોમાં ડિસ્પેરેન્ટની યાત્રા કામ કરતી નથી. આ પ્લાસ્ટિક શા માટે કારગર સાબિત થઈ નથી. પરિણામ દીદી વર્ષો સુધી ડિપ્રેશનથી લઇને આવે છે. ઉપચાર નવી રીતની ચિંતા કિરણ સાબિત થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *