કોરોના સુરત LIVE: પોઝિટિવ કેસનો આંક 142230 પર પહોંચ્યો, મૃત્યુઆંક 2094 અને કુલ 137736 દર્દી રિકવર થયા

કોરોના સુરત LIVE: પોઝિટિવ કેસનો આંક 142230 પર પહોંચ્યો, મૃત્યુઆંક 2094 અને કુલ 137736 દર્દી રિકવર થયા

Spread the love

પ્રતિબંધિત તસ્વીર.

  • શહેરમાં ક્રિયાશીલ કેસની સંખ્યા ઘટીને 2400 વાગ્યે

મહાનગરપાલિકાના રહેઠાણનો ભાગ, સુરત શહેરના સંજોગોમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 142230 નજીક પહોંચી છે. આ શહેર શહેરોમાં કોરોનાથી મૃત્યુ 2094 વાગ્યે આવ્યા છે. ગત્ રોજ શહેર 101 અને 161 થી 162 કોરોના પોઝીટીવ દર્દીઓ કોરોના માતને સાજા થવાની ઘટના બની રહી છે. આ સાથે અત્યાર સુધીના શહેરોમાં 137736 દર્દીઓ કોરોણા માતની માતા સાજકા ચુક્યા છે.

એક્ટિવ કેરિંગ સતત વરસાદ
સુરત શહેરમાં કોરોના સંકેત કાબુમાં યોજાય છે. કોરોના કેસલ અસ્પષ્ટતા સાથે 3 મહિના પછીના શહેરમાં પૌઝિટિવ કેસની સંખ્યા ઘટીને 100 પર આવે છે. ગત્ રઝ 63 63 માં અને 37 37 કેસમાં બુધવારે શહેરના કોરોનામાં કેસ 37 કેસ નોંધાયા હતા.કઝિટિવ કેસની નજીકના સાજા થથરાની સંખ્યામાં વધુ રહેવાની પ્રવૃત્તિઓ જોવા મળી હતી. શહેરમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા ઘટીને 2400 વાગ્યે આવે છે.

મ્યુકોરમાઇકોસિના 1 દીદી મૃત્યુ
સ્મીમેર હોસ્ટીટ બતાવનાર મ્યુકોરમાઇકોસિસીના નવી દર્ દર્દીના દર્દીઓ જયારે 2 દર્દીઓની સર્જરી થઈ હતી.તેમજ 1 દિદીને રાજા બન્યા હતા. જ્યારે એક દીદી મોત નીપજ્યું. સ્મીમેર હ હોસ્પસ્પિટલમાં જવા માટે અત્યાર સુધીમાં સર્ 48 સર્વિસિસ થઈ છે, જેની ચુકિનાળવી સિવિલ હિટસ્પિટલમાં બુધવાર નવી દર્ દર્દીઓ દાખલ કરવામાં આવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં 7 મેજર અને 2 મેઇનર સર્જરી કરવામાં આવી છે..અત્યાર સુધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 272 સર્જરી થઈ છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં જતા એક પણ મોત નીપજે છે. જ્યારે 5 દિદીને રાજા થયા.

મ્યુકોરના કુલ 183 દર્દીઓની સારવાર હેઠળ
130 લોકો સિવીલ હ હોસ્પસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ આવતા સારવાર અને સ્મિમર હોસ્પીટલની સરકારી હોસ્પિટલમાં 183 જેટલા દર્દીઓની સારવાર દર્દીઓ માટે કરવામાં આવે છે, જે 85 વર્ષના દર્દીઓની જાપાનમાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *