કુછ તો ગડબડ હૈ: રાજ્યમાં લાયકાત વિનાના શિક્ષકોની ભરતી, આચાર્યો-શિક્ષકોની હજારથી વધુ જગ્યા ખાલી છતાં કેન્દ્ર કહે છે, ‘ગુજરાત નંબર વન’

કુછ તો ગડબડ હૈ: રાજ્યમાં લાયકાત વિનાના શિક્ષકોની ભરતી, આચાર્યો-શિક્ષકોની હજારથી વધુ જગ્યા ખાલી છતાં કેન્દ્ર કહે છે, ‘ગુજરાત નંબર વન’

Spread the love
  • વિધાનસભાના બેજેટસત્ર દરમિયાન કાંગ્રેસના ધારાસભ્ય શિક્ષણમાં ચાલતી લલ્લોલ્લને ઉદ્ઘિની પ્રશ્ન પૂછપરછ
  • રાજ્યના 6 સંસ્થાનોમાં 4510 લક્ષ્‍ય લાયકાતો નથી
  • જીવનચરિત્ર વિના મૂલ્યે અભ્યાસ કરતી વખતે પણ પ્રભાવ પડે છે

ભારત સરકાર શિક્ષણ મંત્રાલય રાજ્યોની સ્કૂલ શિક્ષણ વ્યવસ્થા જાહેર કળા પર્ફોર્મન્સ ગ્રેડિંગ ઇન્ડેક્સ (પીજીઆઈ) માં વર્ષ ૨૦૧-20-૨૦૧ ગુજરાત ના વર્ષો માટે ગુજરાતનો એ + ગ્રેડ સ્થાન, જાહેર પગલું મુખ્ય અને શિક્ષણ માર્ગદર્શિકા રાજ્ય વિભાગ સુપ્રિતી અને જીવનકાળની યોજના સફળ અમલીકરણ માટે પ્રમુખ પત્રો છે. ગુજરાતતિહાસિક શિક્ષણ વિદ્યાલયના બેજેટસત્ર શિક્ષણ શિક્ષણ રાજ્યના રાજ્યસભા અને ગાંધીનગરમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા વિદ્યાર્થીઓની પ્રાથમિક શાળાઓની લાયકાત વિનાશ અને તાલીમ વિનાની 10 45૧૦ સ્થળો છે. એક બાજુ, રાજ્યમાં 4 56ચાર આશ્ચર્યજનક 626 જેટલી ભૌતિક સ્થાનો પણ છે, જો આ સ્થિતિ વચ્ચે પણ ગુજરાતનો એ + ગ્રેડ શિક્ષણ શિક્ષણ માર્ગદર્શક નિર્ણય પર સત્ય છે.

રાજ્યના 630 માં 4510 લક્ષ્‍ય લાયકાત નહીં
શિક્ષણ ભૂપેન્દ્ર હેકસમા ગુજરાત વિધાનસભાની પ્રાથમિક માહિતીની માહિતી મળી રહી છે, ગુજરાત રાજ્યના 2967, ગાંધીનગરમાં 148, પાટણમાં 45, અમરેલીમાં 319, સંસદમાં 443 અને ફોટામાં 588 લાયણ પ્રાથમિક સ્તરે કામચલાઉ કાર્યરત છે. જ્યારે રાજ્યના ઘણા બધા આશ્ચર્યજનક સ્થળો પણ હોય છે, જેઓનો જીવનસમાર્ગ રહેતો હોય છે, પરંતુ તે નોકરીમાં નથી. જીવનચરિત્ર વિના મૂલ્યે અભ્યાસ કરતી વખતે પણ પ્રભાવ પડે છે. ગુજરાત વિધાનસભા બજેટસત્ર દરમ્યાન ક્રેસંગ્રેસના ધારાસભ્ય શિક્ષણ ચાલતી લલ્લોલ્લને ઉઘાડિની સવાલ પૂછે છે, કાળા થરાવાળીની લાક્ષણિક ઘટના અને નિયમ તાલીમ નામના શાળાની પ્રાર્થના જેમ કે કામકાજ ચાલે છે? આ લેખનો  જવાબ  શિક્ષણ કૂલબ્લ્યુંન્ડમાં રાજ્યના 6 સંસ્થાનોમાં 4510 લક્ષ્‍યોના જીવનનો કોઈ નામ નથી.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે

છેલ્લા ઘણા વધુ લાઇન્સ મુશ્કેલીઓ ખાનગી ખાનગી સ્કૂલો
સૌથી મોટી અસ્તિત્વની વાતો પણ એ છે કે 22 સંજોગોમાં 22 મહિનાની જીવન મૃત્યુ નિવાસસ્થાન નિમણૂકો ખાનગી પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં લગ્ન છે. રાજ્યના 11 વર્ષીય આદિજાતિ વસંતિની બહુમતી રાષ્ટ્રની તાપી, નવસારી, વલસાડ, અરવલ્લી, મહીસાગર, નર્મદા, ડાંગ, દાહોદ અને ચોટાઉદેપુર અને પોરબંદર સ્થિત ખાનગી શાળામાં કોઈ સમસ્યા નથી. આ ઉપરોક્ત પણ ચોક્કસ જથ્થો છે, શિક્ષણની ધંધો કરનારી ખાનગી સંસ્થા આદિવાસી વસવાટની કમાણી થઈ શકે છે, જ્યારે એમ નથી હોતી, ત્યારે શાળાઓ ચાલુ થઈ હતી.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે

33 કૃષિ શાળાઓ 564 આચાર્ય સ્થાન ખાલી
મૂળ પ્રમાણમાં ભાગ લેતા આચાર્ય સ્થાનો ખાલી છે. ખાસ કરીને શિક્ષણનો મુખ્ય વિષય ગણિત, વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં હિસાબની ગણતરીની સમયગાળો, સમય જથ્થા પર અસરકારક રીતે જોવા મળે છે, સાથે જ સ્કૂલોમાં આચાર્યની સ્થિતિનો સમય પૂરો થતો નથી, એક વિદ્યાર્થીની સ્કૂલનો સંચાલન અઘરું બને છે. રાજ્યમાં 33 વિદ્યાર્થીઓનો શાળાઓનો કુલ 564 આચાર્ય સ્થાન ખાલી છે. જ્યારે મુખ્ય વિષયની ગણતરી-વિજ્ઞાના 80 અંગ્રેજી૦ અને અંગ્રેજીમાં 6૨ મળી રહે છે કુલ 62 626 લક્ષ્મણી સ્થાન ખાલી છે.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે

શાળાની નોટિસની સવલતની સૂચના
આર.ટી.ઇ.એ. 2009 ની આર.ટી.ઇ. 2009 ની પૂર્વ ધોરણ 1 થી 7 ની પ્રાથમિક શાળામાં ભૌતિક ભૌતિકતા માટેનો અભ્યાસ થયો હતો, આર.ટી.ઈ. એકટ અમ બતાવેલ પછીનું ધોરણ 1 થી 5 ની પીટીસી સમકક્ષ અને ધોરણ 6 થી 8 માટે તાલીમી સ્નાતકની છાપરીની ઘટના બની છે. અત્યારે જ નહીં, આ ઉપરાંત તાલીમી આશ્ચર્યજનક સેવાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. પ્રાથમિક શાળાઓના જીવનની અવિભાજ્યતા દૂર કરવી તે શાળાના નોટિસને ધ્યાનમાં રાખીને સુવિધાયુક્ત સૂચનાની તપાસ કરી રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *